Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Integritat científica

Els valors que fonamenten la integritat científica de la Universitat Autònoma de Barcelona estan inclosos en tots els nivells, tant a la formació, com a la recerca i la gestió. Aquests valors formen part dels continguts impartits als estudis de Grau, Màster i Doctorat, així com a les activitats de tutoria i en els treballs de recerca.

Així, l’Escola de Doctorat ofereix una formació inicial en integritat científica a la UAB entre d’altres activitats, i el personal investigador es regeix pel Codi de bones pràctiques en la recerca (CBPR) aprovat pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2020, el qual estableix els principis rectors de la bona pràctica científica.

Informació complementària