Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Comissió Assessora de Ciència Oberta

Constitució

La Comissió de Recerca, Transferència i Innovació en la seva reunió del 23 de maig de 2024 va aprovar la creació d’una Comissió Assessora de Ciència Oberta per donar compliment a l’estratègia de ciència oberta aprovada pel Consell de Govern en la reunió del 29 de gener de 2024 i, la supressió de la Comissió d’Accés Obert creada al 2013 per donar compliment a la Política institucional d’accés obert de la UAB ja que havia quedat superada pel marc legal, els requeriments dels organismes finançadors i les polítiques de ciència oberta que engloben no només l’accés obert sinó tots els eixos de la ciència oberta.