Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Accés Obert

Què és?

L'accés obert  a la informació científica consisteix a publicar i/o dipositar la producció científica a la xarxa  sense cedir els drets d'explotació a tercers, garantint l'accés gratuït i facilitant la reutilització dels continguts. Constitueix l'alternativa al sistema tradicional de pagar per accedir a la informació científica, generalment  per la via de subscripcions a revistes.

Informació complementària