Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Comitè d'Ètica en la Recerca (CERec)

La UAB disposa d'un Comitè d'Ètica en la Recerca (CERec), amb Reglament aprovat pel Consell de Govern de 29 de setembre de 2022, que té com a objectiu donar suport a la recerca científica realitzada a la UAB. El CERec substitueix la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH), creada a la Junta de Govern de 20 d'octubre de 1994.

Informació complementària

Imarge de Comitè d'Ètica en la Recerca (CERec)