Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Suport a l'administració universitària

Des de la Direcció TIC es dona suport a les diferents àrees, oficines i serveis de la UAB, encarregats de la gestió administrativa dels diferents àmbits.

Les unitats que formen part de la Direcció TIC participen de forma activa en les diferents fases del cicle de vida dels aplicatius: requeriments, disseny, desenvolupament, posada en marxa, manteniment correctiu, manteniment evolutiu, entre d’altres i cobrint totes les fases, o bé coordinant-se amb proveïdors externs que subministren solucions per a l’entorn universitari.

A més cada centre, departament, unitat departamental, institut, centre especial de recerca, servei i centre d’estudis, té vinculat un suport específic atenent criteris de territorialitat mitjançant els Serveis d'Informàtica Distribuïda (SID). Les aules i laboratoris docents informatitzats estan vinculats al SID més proper territorialment.

Els SIDs atenen les necessitats d'assistència i suport informàtic de les persones usuàries de docència, recerca i gestió del seu àmbit territorial i possibilita que els estudiants facin pràctiques de docència i investigació amb tot el potencial de les aules informatitzades i els serveis i recursos TIC de la Universitat.