Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Rebre suport

Accés al suport

Quan necessiteu suport adreceu-vos al Centre d’Assistència i Suport (CAS) per qualsevol dels següents mitjans:

Podeu consultar les preguntes freqüents de la DTIC al següent enllaç

Per facilitar la resolució de les incidències el CAS disposa d'una eina d'assistència remota que permet a les persones usuàries rebre assistència remota per part de les agents (tècnics) del CAS, que es podran connectar remotament a l'equip de la persona usuària amb autorització prèvia, permetent així visualitzar el contingut del monitor i tenir accés al teclat i ratolí conjunta i simultàniament.

El CAS disposa de mitjans telefònics per:

  • Atendre més del 98 % de les trucades rebudes dins de l’horari d’atenció.
  • Informar-vos d’incidències importants mentre esteu en espera.
  • Identificar-vos i parlar amb la mateixa persona que us ha atès recentment si teclegeu el vostre NIU quan truqueu.
  • Deixar missatges de veu si truqueu fora de l’horari d’atenció o mentre esteu esperant a que us atenguin.

El CAS provarà de resoldre la situació plantejada remotament (això és possible en el 85 % de casos com a mínim). Si no és possible fer-ho acordarà una data i hora per a que el SID la resolgui presencialment.

Horaris

Per a l’atenció en línia del CAS: de dilluns a divendres no festius de les 8h a les 18h.

Pel suport presencial* de dilluns a divendres no festius: en funció de les necessitats del servei.

Durant els períodes de vacances l’horari pot variar, s’informarà de l’horari d’aquestes dates en un anunci als avisos a www.uab.cat/dtic.

* D’acord amb l’Addenda a l'Acord per al desenvolupament del Teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona, grup 5 “Serveis amb horaris vinculats a les activitats que realitzen”