Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Comunitat de pràctiques

La comunitat de pràctiques s’ha definit com un "grup de persones que comparteixen un interès, un conjunt de problemes o una passió sobre un tema, i que aprofundeixen el seu coneixement i la seva experiència en l'àrea a través d'una interacció que enforteix les seves relacions” (Etienne Wenger).

En aquesta línia, a la Direcció TIC de la UAB organitzem trobades tècniques periòdiques per tractar temàtiques d’interès general en un espai diàfan i distès, que afavoreixen un entorn còmode per l’intercanvi obert i voluntari de coneixement. Aquesta activitat possibilita la transferència de coneixements i experiències per a tots els diferents col·lectius que formem la Direcció TIC de la UAB.

La missió principal és buscar les condicions que permetin el desenvolupament professional dels participants alhora que poder establir i reforçar vincles i canals de comunicació informals, i establir dinàmiques col·laboradores en la realització de tasques i projectes.

 

Objectius

 • Transmissió de coneixement tècnic (knowledge outreach)
 • Compartició d’experiències, treballs i consultes (knowledge sharing)
 • Coneixença entre les persones de la Direcció TIC i les activitats que desenvolupen (networking)
 • Foment de la col·laboració i participació en projectes comuns de l’equip TIC (cooperation)
 • Coneixement de referències i experts (knowledge advising)

 

Característiques

Les temàtiques acompleixen els següents requisits:

 • Aplicabilitat
 • Innovació
 • Exclusivament tècniques, no organitzatives ni administratives
 • Que responguin a un treball previ en qualsevol estadi, com ara els embrionaris (proves de concepte, millores, nous productes, etc.) o els més desenvolupats

 

Participants

Ponents: Personal de la Direcció TIC de la UAB voluntari i a suggeriment de la Direcció. Personal UAB vinculat a projectes i personal extern amb expertesa en coneixements concrets

Assistents: Personal de la Direcció TIC de la UAB i convidats

 

Trobades tècniques realitzades

 • “Llenguatges, eines i plataformes de programació”; oct/2019
 • “Blockchain: conceptes bàsics de la implementació de bitcoin";  nov/2019
 • “Visita a les instal·lacions i infraestructures dels Serveis Informàtics”; gen/2020
 • “Gestió de certificats compartits mitjançant RedTrust"; feb/2020
 • “Sistemes per utilitzar les aules informatitzades en remot”; jun/2020