Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Suport a la innovació

La contínua aposta per la tecnologia és una clara oportunitat per a la millora del nostre sistema educatiu i suposa per a la nostra Universitat un continu repte, no només en els sistemes de gestió acadèmica, que han de garantir la interoperabilitat de la informació, la qualitat i l'acreditació, així com la mobilitat i la transparència de les nostres institucions, sinó també en noves metodologies educatives, més centrades en els estudiants, la seva aplicació en diferents contextos i la generació de nous formats de continguts.

En aquest context, el suport a la innovació es porta a terme alineat amb els objectius del Pla Estratègic 2018-30 de la Universitat, concretament:

  • Objectiu 2: desenvolupar un model pedagògic innovador, combinant la presencialitat i el treball virtual, l’equilibri teoria-pràctica i la vinculació amb la recerca, en un context d’aprofitament de les TIC

i les accions:

  • Acció 1: implantar nous models d’aprenentatge basats en l’ús de les TIC, és a dir, amb més formació bàsica en línia i amb menys classes magistrals presencials, però mantenint-ne i potenciant-ne la utilitat, desenvolupant grups i seminaris reduïts i docència presencial inspiradora
  • Acció 5: potenciar la formació en competències transversals, com ara la capacitat de síntesi i de comunicació, la intel·ligència emocional, la gestió de conflictes i l’emprenedoria

El suport a la innovació que es realitza des de DTIC en l'àmbit de la docència té tres objectius principals:

  • Facilitar el desenvolupament sostenible dels serveis TIC de suport a la docència de la universitat, fomentant la interoperabilitat, la col·laboració inter-institucional i la compartició de procediments i bones pràctiques.
  • Conèixer l'estat d'implementació de les Tecnologies de Suport a la Docència a d'altres universitats de referència, per mantenir informació actualitzada de la mateixa.
  • Avaluar les noves tecnologies educatives emergents i fer propostes obertes per a la seva aplicació en entorns educatius, facilitant la transferència de coneixement necessària a la nostra institució que permeti la millora de la qualitat del nostre sistema educatiu.

Accions concretes de suport a la innovació en que participa la DTIC: