Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Formació TIC

Les tecnologies digitals, també anomenades TIC, fa anys que donen suport al funcionament de les activitats a les universitats. Durant la pandèmia del coronavirus han esdevingut determinants, tant pel que fa a l’aprenentatge i la docència, com també pel suport als processos de digitalització i e-Administració en les tasques de gestió.

Entre les competències clau s’inclou la competència digital lligada a les TIC. Definida com la capacitat per cercar, obtenir, processar i comunicar informació i transformar-la en coneixement. A partir de la iniciativa del Parlament Europeu (vegeu Digital Competence Framework DigComp) les legislacions educatives dels estats membres de la Unió Europea han anat incorporant la competència digital dins els seus currículums escolars.

En síntesi, els canvis que aporten les tecnologies digitals a l’educació en aquest segle XXI es poden agregar en tres dimensions:

  1. Aprendre sobre les TIC. La competència digital com a alfabetització tecnològica essencial en els currículums.
  2. Aprendre mitjançant les TIC. Els recursos digitals com a mitjà per estudiar i aprendre les diferents matèries i àmbits curriculars de forma més eficient.
  3. Aprendre amb acompanyament de les TIC. Les tecnologies digitals com a nou context o ecosistema d’aprenentatge, en el qual conviuen i es complementen els recursos analògics i els digitals, per facilitar l’aprenentatge permanent al llarg de la vida.

A continuació trobareu una sèrie d’iniciatives de formació que lidera o en les que col·labora activament la DTIC: