Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Si vols formar part del planter del personal acadèmic de la UAB, consulta les diferents places que s'oferten a cada una de les convocatòries següents. Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases del concurs.

També pots consultar a l'e-tauler les diferents resolucions relatives a les convocatòries de PDI.

Convocatòries
Convocatòria núm. 2018/D/FC/CD/2 - Catedràtic d'Universitat
Resolució de 11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places de cossos docents universitaris.
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-4 - Professor Agregat Laboral (Ramon y Cajal)
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-5 - Professor Agregat Laboral
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l'accés a places d'agregat o agregada en règim de contracte laboral.
Convocatòria núm.2018-D-LD-CC-3 - Catedràtic Laboral
Resolució d'11 de gener de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per l'accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral.
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/7)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE CATEDRÀTIC O CATEDRÀTICA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/9)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR PLACES ASSISTENCIALS VINCULADES A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/7)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A UNA PLAÇA DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL PER OCUPAR UNA PLAÇA ASSISTENCIAL VINCULADA A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULI (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/8)
Resolució de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter. (Convocatòria núm. 2017/D/LEM/CL/1).
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL. (Convocatòria núm 2017/D/LD/CC/12)
RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE D’AGREGAT O AGREGADA EN RÈGIM DE CONTRACTE LABORAL. (Convocatòria núm 2017/D/LD/CC/11)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual s'obre la CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PÚBLICS PER A L’ACCÉS A PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS. (Convocatòria núm 2017/D/FC/CD/6)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/6)
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Resolució de 21 de setembre de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/5)
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/3)
Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris de PROMOCIÓ INTERNA.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/4)
Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris de TORN LLIURE (Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/5).
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic de promoció interna per l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/4)
Resolució de 27 d'abril de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral, per ocupar places assistencials bàsiques (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/2)
Resolució de 27 d'abril de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de la Salut, per la qual es convoca concurs d'accés a places vinculades de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/2)
Resolució de 17 de març de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital del Mar, per la qual es convoca concurs d'accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris.(Convocatòria núm. 2017/D/FC/CD/1)
Resolució de 17 de febrer de 2017, conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es convoca concurs públic places d'agregat o agregada, en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1)
Resolució de 25 de novembre de 2016, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places de cossos docents universitaris de torn lliure.