Erasmus pràctiquesLa informació d'aquesta convocatòria està disponible a la pàgina web del Servei d'Ocupabilitat.