OFICINA VIRTUAL DE RECERCA Tràmits en línia

Explotació de les dades de recerca

Sol·licitud de Dades de Recerca

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de dades de recerca de la UAB als diferents àmbits de la universitat i a persones i institucions alienes.


SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar les dades ompliu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
La documentació sol·licitada s’enviarà a l’adreça sol·licitant en els terminis que s’indiquen al formulari (set dies en tràmit habitual i tres en el tràmit urgent, sempre que sigui possible).
En el cas de persones o institucions externes a la universitat no es trametran dades d’especial protecció. 

RESPONSABLE I CONTACTE 
L'Oficina Tecnològica de Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Oficina Tecnològica de Recerca
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: o.tecnologica.recerca@uab.cat