Recerca

Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

67 programes de doctorat (2020-2021)
25 doctorats industrials (2020)
4.831 estudiants de doctorat (2020-2021)
640 tesis doctorals llegides (2019-2020)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
2 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2020-2021)
5.380 articles publicats (2020, Clarivate Analytics WoS)
547 investigadors en formació (2019)
550 convenis de recerca (2020)
32 patents sol·licitades (2020)
8 noves empreses creades al campus de la UAB (2020)
75,2% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2020)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
80,1 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2020)
62,4 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2020)
17,7 M€ convenis de recerca i prestació de serveis (2020)