Recerca

PRC: portal de la recerca de Catalunya

Què és el PRC?

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans, en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica.

prc cat

 

A llarg termini, l'objectiu també és simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.                   

 La idea sorgeix per una iniciativa de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya al CSUC que s’encarrega de la coordinació de la feina conjuntament amb una comissió de treball formada per membres de les universitats catalanes.

Totes les dades s’extreuen del sistema de gestió de la informació de la Universitat. És a dir, en el cas de la UAB de l’aplicació EGRETA. 

Les dades que mostra són: 

 • DEPARTAMENTS I INSTITUTS vigents 

 • INVESTIGADORS: Personal Docent i Investigador així com Personal de Suport a la Recerca vigents, amb identificador ORCID informat a EGRETA i amb una activitat curricular associada (estar en un grup de recerca o projecte de recerca o tenir com a mínim una publicació o tesi) 

 • PROJECTES de recerca competitius 

 • GRUPS DE RECERCA vigents

 • PUBLICACIONS I TESIS
   1. Articles (versió presentada, acceptada, publicada, actualitzada) 
   2. Llibres (sencers, capítols o parts) 
   3. Tesis dirigides i escrites 

En una segona fase es pretén ampliar a altres tipologies de personal investigador, i es vol mostrar més tipologies d’ajuts, convenis, patents, així com ampliar l’apartat publicacions (afegint working papers, contribucions a congressos, etc.).
  

Les dades s’actualitzen cada dos mesos. 

Per sortir en el PRC s’ha de ser Personal Docent Investigador o Personal Suport a la Recerca vigent en el moment d’enviar les dades des d’EGRETA a PRC i tenir informat a EGRETA l’identificador ORCID

En cas de dubte contacti amb prc-uab@uab.cat o truqui al 4216.

Comprovi en EGRETA si també existeix aquesta duplicitat i si li és possible esborri-la. Si és un registre validat contacti amb els administradors d’EGRETA per tal que eliminin el duplicat. 
En properes càrregues la informació sortirà correctament. 

Des de la UAB estem realitzant tasques de qualitat en relació a les dades d’EGRETA però és possible que aparegui alguna al PRC. 

Si teniu dubtes o incidències podeu enviar un email a l’adreça prc-uab@uab.cat o trucar a l’extensió 4216. 

Per a més informació, consulteu: http://portalrecerca.csuc.cat/faq