Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus KA171 Partner Countries Incoming Staff

Presentació

logo

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat d'estudiants i professors.

L'acció Erasmus KA171 d'aquest programa proporciona finançament per a la mobilitat d'intercanvi amb països socis.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha estat guardonada amb beques en el marc de l'acció KA171, per la qual cosa els estudiants i el personal de les nostres universitats associades tenen l'oportunitat de finançar els seus intercanvis a la nostra institució.

Tipus de mobilitat:

Les subvencions disponibles són per realitzar una estada de 5 dies (més 1 o 2 dies de viatge) per fer:

  • Mobilitat del Personal per a la Formació (STT): permet al professorat i al personal administratiu un període de formació per aprendre de companys i experts.
  • Mobilitat del Personal per a la Docència (STA): el professorat participa impartint un mínim de 8 hores d'activitats docents.
  • Docència / Formació Combinada: el professorat participa impartint un mínim de 4 hores d'activitats docents i fent 4 hores de formació.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131 i KA171.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

Ajudes per a la mobilitat de personal per a docència i formació a països tercers.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Convocatòria Erasmus+ KA171-2022; data límit per finalitzar estada 31/07/2025.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Les beques disponibles per a realitzar una estada de 5 dies són les següents: (es prioritzarà a Docència o Formació segons el nom indicat en cada vacant)

País

Número de beques

Iraq

1 beca docència (5 dies + 2 viatge)

2 beques docència (5 dies + 1 viatge) 

UNIVERSITAT PARTNER 

University of Mossul 

ASSEGURANÇA

Requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA171 2022, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 100.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgics i de responsabilitat civil al país de destinació.

L'assegurança no queda coberta per l'ajut Erasmus, va a càrrec de la persona participant.

 

IMPORT DELS AJUTS

D' acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, la persona participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

 

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El personal interessat en participar en aquesta convocatòria d'ajuts Erasmus+ KA171 ho ha de fer emplenant el FORMULARI ONLINE i adjuntar la documentació requerida.

 
Tipus D'ajut Formulari de sol·licitud Online
Docència /Formació Formulari de sol·licitud online
Passaport

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí

Per docència (Mobility Agreement for Teaching)

Per formació (Mobility Agreement for Training)

Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching/ training combines)

* Els candidats amb necessitats de suport a la inclusió han d'acreditar la seva condició per poder optar a beques específiques addicionals.

Resolucions i convocatòries

 

 

Documents a aportar:

Certificat d'existència d'assegurança

Acord de mobilitat Erasmus+ KA171 TRAINING

Acord de mobilitat Erasmus+ KA171 TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHING i TRAINING COMBINED


Per a més informació:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

Ajudes per a la mobilitat de personal per a docència i formació a països tercers.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària i l'acció Erasmus+ KA171 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països tercers (Third Countries). 

Trobareu la informació completa sobre les convocatòries d'ajuts per mobilitat de personal de països associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Convocatòria Erasmus+ KA171-2023; data límit per finalitzar estada 31/07/2026.

 

PAÏSOS I NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES

Les beques disponibles per a realitzar una estada de 5 dies són les següents: (es prioritzarà a Docència o Formació segons el nom indicat en cada vacant)

Nombre total d'ajuts

Regió

País prioritari

Universitats sòcies

Facultat de la UAB amb Prioritat*

1

(5 dies + 2 viatge)

8 Austràlia

Chris Hoffman

Macquarie University

Royal Melbourne Institute of Technology

 Swinburne University of Technology

The university of Adelaide

The University of western Australia

University of Melbourn

University of Technology Sydney

University of Southern Queenslan

University of Sydne

University of Western Sydney

Facultat d'Educació

Papua Nova Guinea

University of Papua Nova Guinea

Facultat de Lletres
Nova Zelanda Te Pukenga – New Zeeland Institute of Skills and Technology EUSS

1

(5 dies + 2 viatge)

9 Ghana

University for Development studies

University of Energy and Natural Resources

UAB Escola de Turisme
Uganda

Makerere University

 

3

(5 dies + 2 viatge)

12 Canadà

Concordia University
Camosun College
McGill University
Thompson Rivers University
University du Quebec a Montreal - UQAM
Université Laval
University of British Columbia
University of Guelph Non Profit Corporation
University of Alberta
University of Regina

Escola d'Enginyeria
Facultat d'Educació
Facultat de Comunicació
 
Estats Units Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University
Brown University
Florida International University
Research foundation of the city University of New York
San Diego State University Foundation
The regents of the University of California
Trustees of Columbia University in the city of New York
Trustees of Purdue University
Texas A&M University
The Pennsylvania State University
The University of Illinois at Chicago
The University of Montana
University of Nebraska
University of Southern California
University of California Santa Cruz
University of Hawaii at Manoa
Wichita State University
Facultat d'Educació
Facultat de Medicina
Escola d'Enginyeria
Facultat de Ciències
EUSS
Facultat de Biociències
Facultat de Veterinària
 

Prioritat vol dir:
Les candidatures del personal incoming que vagi al dept/centre de la UAB que va sol·licitar mobilitats amb el país d'origen, rebran més puntuació en un dels criteris de selecció (veure punt 7 – criteris de valoració)
 

ASSEGURANÇA

Davant la pandèmia del Covid-19, requerim a tot el personal que faci una estada dins del programa KA171 2023, a acreditar la cobertura d'una assegurança d'assistència en viatge i accidents (mínim 100.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgics i de responsabilitat civil al país de destinació.

L'assegurança no queda coberta per l'ajut Erasmus, va a càrrec de la persona participant.

 

IMPORT DELS AJUTS

D' acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus +, la persona participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

Més informació a la convocatòria Erasmus+ KA171 projecte 2023

 

PROCÉS DE SOL·LICITUD

El període de sol·licitud romandrà permanentment obert, des del 10 de novembre de 2023 fins el 15 de març de 2026, segons el Calendari  (apartat 8 de la convocatòria) on trobareu les dates límit de sol·licitud i les dates de resolució.

El personal interessat en participar en aquesta convocatòria d'ajuts Erasmus+ KA171 ho ha de fer emplenant el FORMULARI ONLINE i adjuntar la documentació requerida.

Veure el calendari de períodes de sol·licitud i resolucions a la convocatòria Erasmus KA171 2023 Call for Incoming Staff

 
Tipus D'ajut Formulari de sol·licitud Online
Docència /Formació Formulari de sol·licitud online
Passaport

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i destí

Per docència (Mobility Agreement for Teaching)

Per formació (Mobility Agreement for Training)

Per a combinada docència i formació (Mobility Agreement for Teaching/ training combines)

* Els candidats amb necessitats de suport a la inclusió han d'acreditar la seva condició per poder optar a beques específiques addicionals.

Resolucions i convocatòries

2a Resolució Ajuts Mobilitat Personal IN Erasmus+KA171_2023

1a Resolució Ajuts Mobilitat Personal IN Erasmus+KA171_2023

Erasmus KA171 2023 Call for Incoming Staff

2a Resolució Ajuts Mobilitat Personal IN BIS Erasmus+KA171_2023

 

Documents a aportar:

Certificat d'existència d'assegurança

Acord de mobilitat Erasmus+ KA171 TRAINING

Acord de mobilitat Erasmus+ KA171 TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA171 per a TEACHING i TRAINING COMBINED


Per a més informació:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka171@uab.cat