Coordinadors d'intercanvis

Coordinació Intercanvis

Facultat de Psicologia

Coordinadora d'intercanvis: Judit Castellà Mate
Correu electrònic: coord.intercanvis.psicologia@uab.cat
Es necessari sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònicOficina d'Intercanvis - Gestió Acadèmica

Responsable d'Intercanvis: Irene Fernandez
Telèfon: 93 581 24 59
Correu electrònic:
intercanvis.psicologia@uab.cat

És necessari sol·licitar cita prèvia