Accesos i plànols

Plànol de la Facultat de Psicologia

Punts blaus
1. Bar de Lletres i Psicologia.
4. Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències del Comportament.
6. Despatxos B7-bis (interdepartamentals).
7. Servei d'Informàtica, aules d'informàtica (P31-P35), laboratoris docents (P36-P38), ESID.

Punts negres
1. Sala de Juntes
2. Sala de Graus
3. Aules P21-P24, SPL
4. Deganat de Psicologia i Gestió Acadèmica

Punts verds
4. Departament de Psicologia Social i Departament de Psicologia Clínica i de la Salut (planta 0), aules P15 -Aula Magna- i P16-P18 (planta -1).
5. Planta 1: Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, despatxos de Psicologia Clínica.
6. Aules P1-P6 (planta 0), aules P7-P14 (planta -1).