Estructura administrativa

Administració del centre

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Responsables dels serveis

Administrador de Centre               
Jose Luis Costa Arranz

Secretària:
Anna Tomàs Alonso
Telèfon: 93 581 21 85
Fax: 93 581 20 01
Correu electrònic: ad.lletres.psicologia@uab.cat
 

Responsable Gestió Acadèmica                
Maria Jesús Nebrera
Telèfon: 93 581 1855 
Correu electrònic: ga.psicologia@uab.cat
 

Responsable Gestió Econòmica                
Laura Assens Montull
Telèfon: 93 581 34 16 98
Correu electrònic: ge.lletres.psicologia@uab.cat
 

Responsable Servei d'Informàtica Distribuïda (SID)
Pedro Galán de Miguel
Telèfon: 93 581 24 48
Correu electrònic: sid.lletres@uab.cat
 

Responsable Biblioteca d'Humanitats
Núria Gallart Marsillas
Telèfon: 93 581 17 63
Correu electrònic: bib.humanitats@uab.cat
 

Responsable Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)
Antoni Chaves Aguilar
Telèfon: 93 581 11 58
Correu electrònic: slipi.lletres.psicologia@uab.cat
    


 

Foto Gestió Acadèmia

Atenció personalitzada

Per motiu de l'excepcional situació sanitària els horaris d'atenció al públic s'han vist reduïts als següents:
 

Horari:

  • Dilluns, de 10:00 a 13:00 hores.
  • Dimecres, de 10:00 a 13:00 hores
  • Dijous, de 15:30 a 17:30 hores.


Per a ser atès s'ha de demanar cita prèvia a: Sol·licitud de cita prèvia

Horari d'estiu (de l'1 de juliol fins al 30 de setembre):

Juliol: de dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30 hores i de 16:00 a 18:00 hores.
Agost: TANCAT
Setembre: de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:00 i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores.

Per a ser atès s'ha de demanar cita prèvia a: Sol·licitud de cita prèvia

Atenció telefònica: +34 93 581 18 55

Horari d'estiu d'atenció telefònica (de l'1 de juliol fins al 30 de setembre): +34 93 581 18 55

Juliol: De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:30h
Agost: TANCAT
Setembre: De dilluns a divendres, 10:00 a 13:00 i dimarts i dijous de 16:00 a 18:00h

Secretaria virtual

Mitjançant Internet, a través de la Secretaria Virtual de l'Autònoma Interactiva, els/les estudiants podeu realitzar tot un seguit de gestions administratives.

Consulta de l'expedient acadèmic: http://sia.uab.cat

Automatrícula: http://sia.uab.es

Consultes, suggeriments i queixes: http://www.uab.cat/seuelectronica


Gestora acadèmica: Maria Jesús Nebrera
Telèfon 93 581 18 55; Fax: 93 581 23 24
Correu: ga.psicologia@uab.cat