Estructura administrativa

Administració del centre

Les tasques d'administració i organització dels serveis de la Facultat estan coordinades per l'Administració del centre. L'administrador/a de centre és la persona responsable de la gestió dels serveis universitaris, del personal administratiu i de serveis i de la gestió del pressupost en l'àmbit territorial que li ha estat delegat per la Gerència.

Sota la seva responsabilitat s'estructuren els serveis bàsics de suport tècnic i administratiu del centre per al desenvolupament de la docència homologada i la recerca de l'àmbit.

Responsables dels serveis

Administrador de Centre               
Jose Luis Costa Arranz

Secretària:
Anna Tomàs Alonso
Telèfon: 93 581 21 85
Fax: 93 581 20 01
Correu electrònic: ad.lletres.psicologia@uab.cat
 

Responsable Gestió Acadèmica                
Maria Jesús Nebrera
Telèfon: 93 581 1855 
Correu electrònic: ga.psicologia@uab.cat
 

Responsable Gestió Econòmica                
Laura Assens Montull
Telèfon: 93 581 34 16 98
Correu electrònic: ge.lletres.psicologia@uab.cat
 

Responsable Servei d'Informàtica Distribuïda (SID)
Pedro Galán de Miguel
Telèfon: 93 581 24 48
Correu electrònic: sid.lletres@uab.cat
 

Responsable Biblioteca d'Humanitats
Núria Gallart Marsillas
Telèfon: 93 581 17 63
Correu electrònic: bib.humanitats@uab.cat
 

Responsable Suport Logístic i Punt d'Informació (SLiPI)
Antoni Chaves Aguilar
Telèfon: 93 581 11 58
Correu electrònic: slipi.lletres.psicologia@uab.cat
    


 

Atenció presencial

D'octubre a juny:

  • Matí (10:00h a 13:00h): Dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
  • Tarda (15:00h a 17:00h): De dilluns a dijous.

Juliol:

  • Matí (09.30h a 13.30h): Dilluns, dimarts, dimecres i divendres

Setembre:

  • Matí (09:30h a 13:00h): Dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
  • Tarda (15:00h a 17:00h): De dilluns a dijous.

Per ser atesos a la Gestió Acadèmica cal que reserveu cita prèvia a través del següent aplicatiu: cita prèvia.

Atenció telefònica

Setembre a juliol

  • Matí (10:00h a 13:00h): De dilluns a divendres.

Telèfon: +34 93 581 18 55

 

Tancament Gestió Acadèmica
  • Setmana Santa
  • Nadal
  • Agost

 

Secretaria virtual

A través de la Secretaria Virtual de l'Autònoma Interactiva, l'estudiantat pot realitzar tot un seguit de gestions administratives.

Consulta de l'expedient acadèmic: http://sia.uab.cat

Automatrícula: http://sia.uab.es

Consultes, suggeriments i queixes: http://www.uab.cat/seuelectronica

 

Contacte Gestió Acadèmica


Telèfon 93 581 18 55
Correu: ga.psicologia@uab.cat