Comissió Acadèmica

És l'encarregada d'establir les necessitats docents de la facultat, proposar criteris organitzatius de l'ordenació docent, avaluar la coherència, progressió i especificitat en els continguts de les assignatures, i promoure iniciatives docents. També és l’encarregada de vetllar pel desenvolupament i la revisió del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Facultat.

Reglament Comissió Acadèmica


MEMBRES DE LA COMISSIÓ D'AFERS ACADÈMICS

Saiko Allende
Sergi Arenas
Eric Bermúdez
Cristina Cambra
Judit Castella
Joaquim T. Limonero
Melina Aparici
Eva Penelo
Tatiana Rovira
Tomás Blasco
José Bonilla
Estudiant de màster (pendent)