Eleccions Junta de Facultat

La degana, Margarita Martí, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període compres entre el 6 i 7 de novembre de 2018.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes respresentants del sector de l'alumnat (sector C).

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució
- Calendari d'eleccions
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 10h del 6 de novembre a les 13h del 7 de novembre

Votació electrònica


CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 02 a l'11 d'octubre

Proclamació definitiva dels candidats
   
Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 15 al 18 d'octubre
    - Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 19 d'octubre
    - Candidatures definitives

Model candidatura


RESULTATS
  
Resultats definitius

      - Resultats finals

Estadístiques

      - Participació