Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Facultat 2022-2023

El  degà, Ander Chamarro, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període comprés entre el 9 i 10 de novembre  de 2022.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes representants del sector B.C i D.

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució (27-09-2022)
- Calendari d'eleccions 
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Termini per reclamacions al cens electoral: del 30 de setembre al  4 d'octubre de 2022
Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.

CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 3 a l' 11 d'octubre de 2022
Model candidatura

Candidatures provisionals

Sector B  (Professorat)

Sector C  (Estudiantat)

Sector D  (Persoanl d'Administració i Serveis)

Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 14 al 17 d'octubre de 2022
Formulari de reclamació de candidats

Proclamació definitiva dels candidats: 18 d'octubre de 2022

Candidatures Definitives

Sector B  (Professorat)

Sector C  (Estudiantat)

Sector D  (Persoanl d'Administració i Serveis)


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 10h del 9 de novembre a les 13h del 10 de novembre de 2022

Votació electrònica

RESULTATS
  
Resultats definitius

Sector B

Sector C

Sector D