Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Facultat 2021-2022

La degana, Tatiana Rovira, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període comprés entre el 15 i 16 de novembre  de 2021.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes representants del sector C.

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució (01-10-2021)
- Calendari d'eleccions (1-10-2021)
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Termini per reclamacions al cens electoral: del 14 al 17 de febrer de 2022
Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.

CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 14 al 25 de febrer de 2022
Model candidatura

Candidatures provisionals

Reclamacions a la proclamació dels candidats: de l'1 al 3 de març de 2022
Formulari de reclamació de candidats

Proclamació definitiva dels candidats: 4 de març de 2022

Candidatures Definitives

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 10h del 15 de març a les 13h del 17 de març de 2021

Votació electrònica

RESULTATS
  
 Resultats Definitius