Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Facultat 2023-2024

El  degà, Ander Chamarro, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període comprés entre el 30 i 31 d'octubre  de 2023.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes representants del sector C.

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució (13-09-2023)
- Calendari d'eleccions 
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Termini per reclamacions al cens electoral: del 2 al  5 d'octubre de 2023
Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.

CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 3 al 13 d'octubre de 2023
Model candidatura

Candidatures provisionals

Sector C  (Estudiantat)

Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 16 al 18 d'octubre de 2023
Formulari de reclamació de candidats

Proclamació definitiva dels candidats: 19 d'octubre de 2023

Candidatures Definitives

Sector C  (Estudiantat)


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 10h del 30 d'octubre a les 13h del 31 d'octubre de 2023

Votació electrònica

RESULTATS
Resultats definitus Sector C