Eleccions Junta de Facultat

Eleccions Facultat 2020-2021

La degana, Tatiana Rovira, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació dels membres de la Junta de Facultat, pel sistema de votació electrònica durant el període comprés entre el 2 i 3 de desembre de 2020.

En aquestes eleccions es renoven els membres electes representants del sector C.

DOCUMENTACIÓ

- Reglament electoral
- Resolució (15-10-2020)
- Calendari d'eleccions (15-10-2020)
- Composició de la Junta Electoral de la Facultat
- Composició de la Mesa Electoral per a la votació electrònica

CENS ELECTORAL

http://seuelectronica.uab.cat/votacio-e

Termini per reclamacions al cens electoral: del 19 al 21 d'octubre de 2020
Per reclamacions del cens electoral, envieu un correu electrònic a dg.deganat@uab.cat adjuntant el model de reclamació al cens provisional.

CANDIDATURES

Presentació de les candidatures: del 22 al 30 d'octubre de 2020
Model candidatura

Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 13 al 17 de novembre de 2020
Formulari de reclamació de candidats

Proclamació definitiva dels candidats: 18 de novembre de 2020

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

De les 10h del 2 de desembre a les 13h del 3 de desembre de 2020

Votació electrònica

RESULTATS
  
      - Resultats finals

      - Participació