Eleccions Deganat de Facultat

Eleccions Deganat 2022

Urna per posar vot

 

  • Termini de presentació de candidatures: del 17 de maig al 10 de juny  de 2022. Les candidatures s'han de presentar al Deganat (dg.psicologia@uab.cat) d'acord amb el model normalitzat. Els candidats o candidates a degà o degana hauran de fer constar en la seva candidatura les persones membres del seu Equip de Deganat. Segons l'article 22. del Reglament de la Facultat, a més del degà o degana i el secretari o secretària de la Facultat, hi haurà, com a mínim dos  vicedegans o vicedeganes.