Junta Permanent de Facultat

Junta Permanent de la Facultat

Junta Permanent de la Facultat de Psicologia (aprovada en les Juntes de Facultat del 25/11/2019)

Nom Càrrec
Tatiana Rovira Degana
Susanna Subirà Vicedegana d'Afers Acadèmics de Grau i Màster
Yago Ramis Vicedegà de Qualitat, d'Economia, Infraestructura i Serveis
Anna Vale Secretària de la Facultat i Vicedegana d'estudiants i Promoció
Susana Pallarés Vicedegana de Pràctiques i Relacions Institucionals
   
Melina Aparici Coordinadora d'Estudis de Grau en Logopèdia
Eva Penelo Coordinadora d'Estudis de Grau en Psicologia
Ramon Cladellas Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Núria de la Osa Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 
Margalida Coll Directora del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
Miquel Domènech Director del Departament de Psicologia Social 
María Álvarez Coordinadora d'estudis del Màster de Psicologia General Sanitària (MUPGS)
Jose Luis Costa Administrador del Centre 
MªJesús Nebrera Gestora Acadèmica 
David Quevedo Barber Representant CEUAB de la Facultat
Sergi Ballespí Representant del professorat (Sector A) 
Albert Bonillo Representant del professorat (Sector A) 
Sílvia Edo Representant del professorat (Sector A)
Monsterrat Gomà Representant del professorat (Sector A) 
José Luis Lalueza Representant del professorat (Sector A)
Joaquim T.Limonero Representant del professorat (Sector A) 
Marisol Mora Representant del professorat (Sector A)
Meritxell Torras Representant del professorat (Sector A) 
Estel Gelabert Representant del professorat (Sector B)
Elena Garrido Representant del professorat (Sector B)
Judit Bertran Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia)
Núria Fàbrega Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia) 
Gemma Aris Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia) 
Bernat Saldo Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia) 
Martí Serra Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia) 
Sabina Tulbure Representant d'estudiants (Sector C-Psicologia)
Lorena Bogónez Representant del personal PAS (Sector D)
Núria Gallart Representant del personal PAS (Sector D)
 Daniela Salas           Representant direcció unitat dept. No adscrites a la facultat