Comissió d'Igualtat

Comissió d'Igualtat

La Comissió d'Igualtat té com a objectius garantir el desenvolupament del marc normatiu i les polítiques d'igualtat a la Universitat. La CI (Comissió d'Igualtat) és una comissió delegada de la Junta Permanent. 

El reglament de la Comissió d'Igualtat

La CI està formada per:

La persona representant de les polítiques d'igualtat de la Facultat Margot Pujal Llombart
Una persona membre de l'Equip de deganat de la Facultat Susana Subirà Alvarez
Una persona membre del personal docent representant de cada departament de la Facultat, designada per la direcció del departament corresponent

Mònica Balltondre Pla; 

MªJesús Tarragona Oriols;

Jenny Cubells Serra/Leonor Cantera Espinosa

Anna Vale Martínez

Dues persones representants de l'alumnat del grau en Psicologia i una persona del grau en Logopèdia

Laura Buch Llopart/Emma Piñol Freixas 

Mar Formiga Ribas

Una o dues persones representants de l'alumnat de postgrau de la Facultat (màsters o doctorat)

Marina Garcia Solà;

Laura Sanmiquel Molinero

Dues persones en representació del personal d'administració i serveis Lorena Bogónez Franco, Maite Sánchez Sánchez