Comissió d'Igualtat

Comissió d'Igualtat

La Comissió d'Igualtat té com a objectius garantir el desenvolupament del marc normatiu i les polítiques d'igualtat a la Universitat. La CI (Comissió d'Igualtat) és una comissió delegada de la Junta Permanent. 

El reglament de la Comissió d'Igualtat

La CI està formada per:

La persona representant de les polítiques d'igualtat de la Facultat Mònica Balltondre Pla;   
Una persona membre de l'Equip de deganat de la Facultat Sònia Darbra  
Una persona membre del personal docent representant de cada departament de la Facultat, designada per la direcció del departament corresponent

 

Ana Barajas

Jenny Cubells Serra/Leonor Cantera Espinosa

Jaume Vives

 
  Dues persones representants de l'alumnat del grau en Psicologia i una persona del grau en Logopèdia

Daniel González Rosselló/ Hugo Núñez Borges (Psicologia) 

Pendent

Una o dues persones representants de l'alumnat de postgrau de la Facultat (màsters o doctorat)

Marina Garcia Solà;

Laura Sanmiquel Molinero

 
Dues persones en representació del personal d'administració i serveis Lorena Bogónez Franco, Maite Sánchez Sánchez  

A la web de l'Observatori per a la Igualta trobareu tota la informació que pugueu necessitar

Observatori per a la Igualtat