Comissió de Pràctiques

Entre d'altres funcions, és l'encarregada d'organitzar i supervisar el Pràcticum i les activitats d'intercanvi de la facultat i fixar les condicions particulars de les convocatòries.


Reglament Comissió de Pràctiques


MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES:

Presidenta, vicedegana de Pràctiques:
 Susana Pallarés

Coordinadora d'Intercanvis de la Facultat
Judit Castellà

Gestor acadèmic
Josep Antoni Bonilla

Professora vocal del Grau de Psicologia vinculada a les pràctiques externes:
Susana Subirà

Professora vocal del Grau de Logopèdia vinculada a les pràctiques externes:
Carrasumada Serrano

Professor vocal dels Màsters Oficials  vinculat a pràctiques externes:
Maria Álvarez

Estudiants vocals:
Vacant (Grau Psicologia)
Vacant (Grau Logopèdia)
Vacant (Màster oficial professionalitzador)

(*)  proposada per formar part d'aquesta Comissió en base a l'Article 27.5 del reglament de la Facultat de Psicologia
Acta 1/2019 de la Reunió de la Comissió de Pràctiques Externes (CPE) de la Facultat de Psicologia