Documents dels òrgans de govern

Acta Junta Permanent 67 - 12/12/2016
Acta Junta Permanent 68 - 20/02/2017
Acta Junta Permanent 69 - 24/04/2017
Acta Junta Permanent 70 - 25/05/2017 
Acta Junta Permanent 71 - 22/06/2017
Acta Junta Permanent 72 - 07/09/2017
Acta Junta Permanent 73 - 16/10/2017
Acta Junta Permanent 74 - 03/11/2017
Acta Junta Permanent 75 - 31/01/2018
Acta Junta Permanent 76 - 01/03/2018
Acta Junta Permanent 77 - 16/04/2018
Acta Junta Permanent 78 - 28/05/2018
Acta Junta Permanent 79 - 07/09/2018
Acta Junta Permanent 80 - 01/10/2018
Acta Junta Permanent 81 - 07/01/2019
Acta Junta Permanent 82 - 18/03/2019
Acta Junta Permanent 83 - 06/05/2019
Acta Junta Permanent 84 - 03/06/2019
Acta Junta Permanent 85 - 16/07/2019
Acta Junta Permanent 86 - 16/09/2019                                                                                                                                                     
Acta Junta Permanent 87 - 04/11/2019 

Acta Junta Permanent 88 - 10/01/2020

Acta Junta Permanent 89 - 17/02/2020 

Acta Junta Permanent 90 - 16/03/2020

Acta Junta Permanent 91 - 17/06/2020

Acta Junta Permanent 92 - 21/07/2020 

Acta Junta Permanent 93 - 08-09-2020

Acta Junta Permanent 94 - 16-11-2020

Acta Junta Permanent 95 -  18-01-2021

Acta Junta Permanent 96 -  22-02-2021

Acta Junta Permanent 97 - 26-04-2021

Acta Junta Permanent 98 - 15-05-2021

Acta Junta Permanent 99 - 31-05-2021

Acta Junta Permanent 100 - 05-07-2021

Acta Junta Permanent 101 - 08-09-2021

Acta Junta Permanent 102 - 22-11-2021

Acta Junta Permanent 103 - 24-01-2022

Acta Junta Pemanent 104 -  28-02-2022 

Acta Junta Pemanent 105 -  28-03-2022 

Acta Junta Pemanent 106 -  25-04-2022 

Acords Junta Permanent 67  12-12-2016

Acords Junta Permanent 68  20-02-2017

Acords Junta Permanent 69  24-04-2017

Acords Junta Permanent 70  25-05-2017

Acords Junta Permanent 71  22-06-2017

Acords Junta Permanent 72  07-09-2017

Acords Junta Permanent 73  16-10-2017

Acords Junta Permanent 74  03-11-2017

Acords Junta Permanent 75  31-01-2018

Acords Junta Permanent 76  01-03-2018

Acords Junta Permanent 77  16-04-2018

Acords Junta Permanent 78   28-05-2018

Acords Junta Permanent 79   07-09-2018

Acords Junta Permanent 80   01-10-2018

Acords Junta Permanent 81  07-01-2019

Acords Junta Permanent 82  18-03-2019

Acords Junta Permanent 83 06-05-2019

Acords Junta Permanent 84  3-06-2019

Acords Junta Permanent 85  6-07-2019

Acords Junta Permanent 86  16-09-2019

Acords Junta Permanent 87  04-11-2019

Acords Junta Permanent 88  10-01-2020

Acords Junta Permanent 89  17-02-2020

Acords Junta Permanent 90  16-03-2020

Acords Junta Permanent 91  17-06-2020

Acords Junta Permanent 92  21-07-2020

Acords Junta Permanent 93  08-09-2020

Acords Junta Permanent 94  16-11-2020

Acords Junta Permanent 95  18-01-2021

Acords Junta Permanent 96  22-02-2021

Acords Junta Permanent 97  26-04-2021

Acords Junta Permanent 98  14-05-2021

Acords Junta Permanent 99  31-05-2021

Acords Junta Permanent 100 05-07/2021

Acords Junta Permanent 101 08-09-2021

Acords Junta Permanent 102 22-11-2021

Acords Junta Permanent 103 24-01-2022

Acords Junta Permanent 104 28-02-2022

Acords Junta Permenent 105 28.03.2022

Acords Junta Permanent 106 25.04.2022

Acords Junta Permanent 107 16.05.2022