Documents dels òrgans de govern

Acta Junta Permanent 125 -29.04.2024  (pendent d'aprovació)

Acta Junta Permanent 124 -08.04.2024 

Acta Junta Permanent 123 -18.03.2024 

Acta Junta Permanent 122 -19.02.2024  

Acta Junta Permanent 121 -11.12.2023  

Acta Junta Permanent 120 -16.10.2023

Acta Junta Permanent 119 - 21.06.2023

Acta Junta Permenent 118 - 29.05.2023

Acta Junta Permenent 117 - 22.05.2023

Acta Junta Permanent 116 - 15.05.2023

Acta Junta Permanent 115 - 24-04-2023

Acta Junta Permanent 114 - 20-03-2023

Acta Junta Permanent 113 - 13-02-2023

Acta Junta Permanent 112 - 19-12-2022

Acta Junta Permanent 111 - 28-10-2022

Acta Junta Permanent 110 - 17-10-2022

Acta Junta Permanent 109 - 3-10-2022

Acta Junta Permanent 108 - 20-07-2022

Acta Junta Permanent 107 - 16-05-2022

Acta Junta Pemanent 106 -  25-04-2022 

Acta Junta Pemanent 105 -  28-03-2022 

Acta Junta Pemanent 104 -  28-02-2022 

Acta Junta Permanent 103 - 24-01-2022

Acta Junta Permanent 102 - 22-11-2021

Acta Junta Permanent 101 - 08-09-2021

Acta Junta Permanent 100 - 05-07-2021

Acta Junta Permanent 99 - 31-05-2021

Acta Junta Permanent 98 - 15-05-2021

Acta Junta Permanent 97 - 26-04-2021

Acta Junta Permanent 96 -  22-02-2021

Acta Junta Permanent 95 -  18-01-2021

Acta Junta Permanent 94 - 16-11-2020

Acta Junta Permanent 93 - 08-09-2020

Acta Junta Permanent 92 - 21/07/2020 

Acta Junta Permanent 91 - 17/06/2020

Acta Junta Permanent 90 - 16/03/2020

Acta Junta Permanent 89 - 17/02/2020 

Acta Junta Permanent 88 - 10/01/2020

Acta Junta Permanent 87 - 04/11/2019 

Acta Junta Permanent 86 - 16/09/2019             

Acta Junta Permanent 85 - 16/07/2019

Acta Junta Permanent 84 - 03/06/2019

Acta Junta Permanent 83 - 06/05/2019

Acta Junta Permanent 82 - 18/03/2019

Acta Junta Permanent 81 - 07/01/2019

Acta Junta Permanent 80 - 01/10/2018

Acta Junta Permanent 79 - 07/09/2018

Acta Junta Permanent 78 - 28/05/2018

Acta Junta Permanent 77 - 16/04/2018

Acta Junta Permanent 76 - 01/03/2018

Acta Junta Permanent 75 - 31/01/2018

Acta Junta Permanent 74 - 03/11/2017

Acta Junta Permanent 73 - 16/10/2017

Acta Junta Permanent 72 - 07/09/2017

Acta Junta Permanent 71 - 22/06/2017

Acta Junta Permanent 70 - 25/05/2017 

Acta Junta Permanent 69 - 24/04/2017

Acta Junta Permanent 68 - 20/02/2017

Acta Junta Permanent 67 - 12/12/2016

Acords Junta Permanent 125 29.04.2024

Acords Junta Permanent 124 08.04.2024

Acords Junta Permanent 123 18.03.2024

Acords Junta Permanent 122 19.02.2024

Acords Junta Permanent 121 11.12.2023

Acords Junta Permanent 120 16.10.2023

Acords Junta Permanent 119 21.06.2023

Acords Junta Permanent 118 29.05.2023

Acords Junta Permanent 117 22.05.2023

Acords Junta Permanent 116 15.05.2023

Acords Junta Permanent 115 24.04.2023

Acords Junta Permanent 114 20.03.2023

Acords Junta Permanent 113 13.02.2023

Acords Junta Permanent 112 19.12.2022

Acords Junta Permanent 111 28.10.2022

Acords Junta Permanent 110 17.10.2022

Acords Junta Permanent 109 03.10.2022

Acords Junta Permanent 108 20.07.2022

Acords Junta Permanent 107 16.05.2022

Acords Junta Permanent 106 25.04.2022

Acords Junta Permanent 105 28.03.2022

Acords Junta Permanent 104 28-02-2022

Acords Junta Permanent 103 24-01-2022

Acords Junta Permanent 102 22-11-2021

Acords Junta Permanent 101 08-09-2021

Acords Junta Permanent 100 05-07/2021

Acords Junta Permanent 99  31-05-2021

Acords Junta Permanent 98  14-05-2021

Acords Junta Permanent 97  26-04-2021

Acords Junta Permanent 96  22-02-2021

Acords Junta Permanent 95  18-01-2021

Acords Junta Permanent 94  16-11-2020

Acords Junta Permanent 93  08-09-2020

Acords Junta Permanent 92  21-07-2020

Acords Junta Permanent 91  17-06-2020

Acords Junta Permanent 90  16-03-2020

Acords Junta Permanent 89  17-02-2020

Acords Junta Permanent 88  10-01-2020

Acords Junta Permanent 87  04-11-2019

Acords Junta Permanent 86  16-09-2019

Acords Junta Permanent 85  6-07-2019

Acords Junta Permanent 84  3-06-2019

Acords Junta Permanent 83 06-05-2019

Acords Junta Permanent 82  18-03-2019

Acords Junta Permanent 81  07-01-2019

Acords Junta Permanent 80   01-10-2018

Acords Junta Permanent 79   07-09-2018

Acords Junta Permanent 78   28-05-2018

Acords Junta Permanent 77  16-04-2018

Acords Junta Permanent 76  01-03-2018

Acords Junta Permanent 75  31-01-2018

Acords Junta Permanent 74  03-11-2017

Acords Junta Permanent 73  16-10-2017

Acords Junta Permanent 72  07-09-2017

Acords Junta Permanent 71  22-06-2017

Acords Junta Permanent 70  25-05-2017

Acords Junta Permanent 69  24-04-2017

Acords Junta Permanent 68  20-02-2017

Acords Junta Permanent 67  12-12-2016