Junta Electoral de Facultat

Junta Electoral de la Facultat de Psicologia

Elegida per sorteig el 23 de setembre de 2021.

Professorat Sector A

Titular: Margarita Marti Nicolovius
Suplent 1: José Reinaldo Martínez Fernández

Professorat Sector B

Titular: Pilar Escotorin Soza
Suplent 1: Marta Borrueco Carmona
Suplent 2: Núria Grau Sancho

Estudiants Sector C

Titular: Naiara Pellicer Bacardit
Suplent 1: Lucia Perez ribas
Suplent 2: Blanca Guerrero Guillén

Personal d'Administració i Serveis (PAS) Sector D

Titular: Carlos Carrasco Roig
Suplent 1: Antoni Lluis Expósito Rico
Suplent 2: Juan Carlos López Soto

El President de la Junta Electoral és el Vicedegà i Secretariade la Facultat:
Tomas Blasco Blasco