Junta Electoral de Facultat

Junta Electoral de la Facultat de Psicologia

Elegida per sorteig el 2 de març de 2018.

Professorat Sector A

Titular: Maria Dolors Riba Lloret
Suplent 1: Maria Álvarez Moleiro
Suplent 2: Andrés Chamarro Lusar

Professorat Sector B

Titular: Maria Inés Caño Molero
Suplent 1: Rocío Pinas Rios
Suplent 2: Ignacio Garrido Ribas

Estudiants Sector C

Titular: Paula Villares Vila
Suplent 1: Caterina Alomar Cortes
Suplent 2: Maria del Mar Díaz Deu

Personal d'Administració i Serveis (PAS) Sector D

Titular: Maria Carmen Mesas Gil
Suplent 1: Montserrat Baga Santamaría
Suplent 2: Antonio Chaves Aguilar

La Presidenta de la Junta Electoral és la Vicedegana i Secretaria de la Facultat:
Anna Vale Martínez