Junta Electoral de Facultat

Junta Electoral de la Facultat de Psicologia

Elegida per sorteig el 23 de setembre de 2021.

Professorat Sector A

Titular: Tomas Blasco Blasco
Suplent 1: Margarita Martí Nicolovius
Suplent 2: José Reinaldo Martínez Fernández

Professorat Sector B

Titular: Pilar Escotorin Soza
Suplent 1: Marta Borrueco Carmona
Suplent 2: Núria Grau Sancho

Estudiants Sector C

Titular: Naiara Pellicer Bacardit
Suplent 1: Lucia Perez ribas
Suplent 2: Blanca Guerrero Guillén

Personal d'Administració i Serveis (PAS) Sector D

Titular: Carlos Carrasco Roig
Suplent 1: Antoni Lluis Expósito Rico
Suplent 2: Juan Carlos López Soto

La Presidenta de la Junta Electoral és la Vicedegana i Secretaria de la Facultat:
Anna Vale Martínez