Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l’òrgan col•legiat de govern de la Facultat de Psicologia i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen.

La Junta de Facultat està formada per:

  1. El degà o degana, que la presideix; el secretari o secretària de la Facultat, que també ho és de la Junta de Facultat; els vicedegans de la Facultat; els directors dels departaments adscrits a la Facultat; un representant de les direccions de les unitats departamentals no adscrites a la Facultat que imparteixen docència en el grau de Logopèdia; els coordinadors d’estudis de grau i de màster universitaris; un representant del Consell d’Estudiants de la Facultat; l’administrador o administradora de centre, i el gestor o gestora acadèmic. Aquests membres es descompten del còmput del seu col•lectiu corresponent.
  2. Són membres nats la totalitat del personal acadèmic de la Facultat amb vinculació permanent a la UAB. Al sector de professorat amb vinculació permanent li correspon el 51% dels membres de la Junta.
  3. Una representació del personal acadèmic sense vinculació permanent i del personal investigador en formació que imparteixen docència a la Facultat. Aquesta representació constitueix el 9 % dels  membres de la Junta.
  4. Una representació dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat, que constitueixi el 30 % dels membres de la Junta.
  5. Una representació del personal d’administració i serveis del centre, que constitueixi el 10 % dels membres de la Junta.

Representants:

Professorat (Sector B) - Elecció 2016:
Ramón Cladellas
Jenny Cubells
Jorge Luis Mendez
Marisela Montenegro
Luz María Martínez
Marta Padros
Eva Parrado
Yago Ramis
Jesús Rojas


Estudiants (Sector C) - Elecció 2017:
Saiko Allende
Jan Arañó
Abril Balañá
Emma Batet
Judit Bertran
Marina Blazquez
Syra Boix
Paula Claver
Núria Fàbrega
Marc Forner
Paula Fortes
Magalí Garrell 
Alba Grau
Paula Jiménez
Ona Lucea
Patty Mayoral
Raul Morales
Marina Ollé
Guillem Pallarés
Judit Puig
Elisabeth Ruiz
Bernat Saldo
Núria Solsona
Laura Van  Berwaer
Biel Ximeno


PAS (Sector D) - Elecció 2016:
Francisco Corujo
Antonio Chaves
Montserrat Reyes