Departaments de la Facultat

Director: Ramon Cladellas Pros (ramon.cladellas@uab.cat)
Secretaria: Eva Parrado (eva.parrado@uab.cat)

Àrea de Psicologia Bàsica
Cap d'Àrea: Joaquin T. Limonero (Joaquin.Limonero@uab.cat)

Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Cap d'Àrea: Antoni Casetelló Tarrida (Toni.Castello@uab.cat)

Secretaria del dept.: B5-150, tel. 93 581 13 77
A/e: d.psic.basica@uab.cat
Web: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - UAB Barcelona

Directora: Susana Subirà Álvarez
Secretaria: Ana Barajas Velez

Secretaria del dept.: B5-016, tel. 93 581 38 31
A/e: d.psic.salut@uab.cat
Web: Departament de Psicologia Clínica i de la Salut - UAB Barcelona

Director: Miquel Domènech Argemí
Secretari: Juan Manuel Muñoz

Secretaria del dept.: B5-016, tel. 93 581 38 31
A/e: d.psic.social@uab.cat
Web: https://www.uab.cat/ca/psicologia-social

Directora: Albert Bonillo Martín  
Secretari: Gemma Guillazo Blanch

Àrea de Metodologia de les Ciencies del Comportament
Cap d'Àrea: Albert Fornieles Deu

Àrea de Psicobiologia
Cap d'Àrea: Meritxell Torras Garcia 

Secretaria del dept.: B5-067, tel. 93 581 28 13
A/e: d.psicobiologia@uab.cat

Web: Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut - UAB Barcelona