Departaments de la Facultat

Director: Ramon Cladellas Pros (ramon.cladellas@uab.cat)
Secretaria: Eva Parrado (eva.parrado@uab.cat)

Àrea de Psicologia Bàsica
Cap d'Àrea: Silvia Edo Izquierdo (silvia.edo@uab.cat)

Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Cap d'Àrea: Cristina Cambra Verges (Cristina.Cambra@uab.cat)

Secretaria del dept.: B5-150, tel. 93 581 13 77
A/e: d.psic.basica@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/departament/psicologia-basica

Directora: Nuria de la Osa
Secretaria: Estel Gelabert Arbiol

Secretaria del dept.: B5-016, tel. 93 581 38 31
A/e: d.psic.salut@uab.cat
Web: uab.es/departament/psicologia-clinica-salut/

Director: Miquel Domènech Argemí
Secretari: Juan Manuel Muñoz

Secretaria del dept.: B5-016, tel. 93 581 38 31
A/e: d.psic.social@uab.cat
Web: https://www.uab.cat/departament/psicologia-social/

Directora: Margalida Coll Andreu (margalida.coll@uab.cat)
Secretari: Albert Bonillo Martín (albert.bonillo@uab.cat)

Àrea de Metodologia de les Ciencies del Comportament
Cap d'Àrea: Mª Carme Viladrich Segués (carme.viladrich@uab.cat)

Àrea de Psicobiologia
Cap d'Àrea: Margarita Martí Nicolovius (margarita.marti@uab.cat)

Secretaria del dept.: B5-067, tel. 93 581 28 13
A/e: d.psicobiologia@uab.cat

Web: https://www.uab.cat/departament/psicobiologia-metodologia/