LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Irina Giralt Buch
Estudi del mecanisme d’inhibició de la via Wnt en rabdomiosarcoma: el paper oncogènic de Dickkopf-1.
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Albert Castellví Toledo
La doble vessant del dany per radiació: de les estratègies per a reduir-lo al seu ús en l’estudi de l’Aldosa Reductasa en condicions d’estrès oxidatiu 
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Elena González Sánchez
Study of the cooperative effect of UVR, BRAF and LKB1 in Cutaneous Melanoma.
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Luis Eduardo Mayol Escuer
Development of Bioinformatic Tools for the Study of Membrane Proteins.
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Carolina González Fernández
Complejidad y conservación de la quasiespecie del virus de la Hepatitis B analizada mediante secuenciación masiva en el gen X. Asiciación con la actividad replicativa e identificación de regiones hiperconservadas en el genoma viral.
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Mireia Jiménez Rosés
Structure and function of GPCRs
 
[+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona