LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Sergi Montané Bel
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Obtention, biochemical and structural characterization of a hALDH1A3 mutant and OCX32, and field improvements
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Jennifer Ana Pérez Castro
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Estrategia de terapia génica para el tratamiento de las alteraciones auditivas y visuales de la mucopolisacaridosis tipo IIIB
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Cristina Gálvez Celada
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Identification of immunovirological factors that determine an extremely low viral reservoir: approaching the cure of HIV-1 infection
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Ferran Vila Julià
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Avenços en la teràpia gènica per al MNGIE amb vectors adenoassociats: Validació en un model millorat de la malaltia i optimització de seqüència del gen terapèutic
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Guillem Prats Ejarque
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Exploring the pharmacological properties of human antimicrobial ribonucleases
 
[+]
NOTICIA CONVOCATÒRIA PROFESSORS TEMPORALA La Unitat de Medicina convoca una plaça postdoctoral

El laboratori del doctor José M. López busca un becari postdoctoral interessat en l'estudi del mecanisme de molècules metabòliques i neurogèniques d'una malaltia.

[+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona