LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Ramon Roca Pinilla
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Development of a new generation of antimicrobial proteins based on a versatile nanopartiulated format and multidomain structure  
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de la Tesi Doctoral de Joel Sampedro Vida

Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Desarrollo de un tratamiento tópico en colirio para la retinopatía diabética basado en el efecto neuroprotector de GLP-1

[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de la Tesi Doctoral de Stephane Nemours

Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Identification of Time- and Sex-Dependent Pathways Involved in Renal Ischemia-Reperfusion Injury in a Porcine Model. Link to Renal Cancer

[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de Tesi Doctoral de Mónica Durán Fernández
Difusió de les dades de la lectura de la Tesi Doctoral: Desenvolupament de models cel·lulars de la malaltia de Dent per a la identificació dels mecanismes fisiopatològics subjacents a la progressió de la malaltia
 
[+]
LECTURA TESI DOCTORAL Defensa de la Tesi Doctoral de Marta Díaz Caballero
Difusió de les dades de lectura de la Tesi Doctoral: Prion Inspired Assemblies to Build up Functional Bionanomaterials
[+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona