Pràctiques de màster

Informació Pràctiques Màster

Els estudis de màster oficial de la Facultat de Psicologia conten amb assignatures o mòduls de Pràctiques Externes que són una activitat amb caràcter formatiu que ha de permetre a l’estudiant:

  • Aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica.
  • Afavorir l'adquisició de competències que els prepari per a l’exercici d’activitats professionals.
  • Facilitar la seva empleabilitat.

Es poden realitzar a la pròpia universitat o en entitats col·laboradores (empreses, institucions i entitats públiques i privades).

Aquestes pràctiques estan supervisades pels professionals de les entitats col·laboradores (tutors externs) i pel professorat de la Facultat (tutors acadèmics). No generen ni drets ni deures propis de la relació laboral.
A la web de cada màster trobareu informació sobre els tipus de pràctiques que es poden cursar.