Màster Universitari en Psicologia de l'Educació - MIPE

Nou

Títol únic a Catalunya i pioner a tot l’Estat, reuneix a equips rellevants de cinc universitats, implicats tant en recerca com en programes d’intervenció i canvi educatiu dins i fora de l’escola

 • Interuniversitari
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Places: 40 places
 • Preu: Consulteu la universitat coordinadora a través del següent enllaç 

Únic programa de Psicología de l’Educació des de 2006 a iniciativa de quatre universitats (ara cinc), té la menció de International Master ‘s Programme (IMP) i ha estat acreditat amb Excel·lència per la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Agrupa als principals equips de recerca en l’àmbit, pel que entraràs en contacte amb les més actuals línies d’estudi, tant en la recerca com en la intervenció psicoeducativa.

Podràs triar entre tres itineraris formatius, dos professionalitzadors i un altre de recerca, que es concreten en les especialitats d’Intervenció Psicoeducativa, Orientació psicoeducativa en educació secundària i Investigació Psicoeducativa (aquesta darrera doina accés al doctorat). L’àmplia optativitat et permet  construir un itinerari personalitzat en assessorament psicopedagògic, atenció a la diversitat, desenvolupament cognitiu i processos d’aprenentatge, educació intercultural, usos educatius de les TIC, intervenció en àmbit no formal, intervenció en la comunitat i amb famílies, estudis sobre el currículum i altres àmbits emergents.

La formació et permetrà la intervenció en camps molt variats: educació formal a preescolar, primària, secundària i estudis superiors, intervenció socioeducativa, programes d’inclusió i de protecció de menors, gestió de xarxes educatives, treball en editorials, assessorament educatiu en entitats com museus, zoos, fundacions o entitats de cooperació.

Sortides professionals

El màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix tres especialitats o perfils formatius diferents:

 • Especialitat d'Investigació Psicoeducativa. Perfil investigador i acadèmic, amb capacitat per generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament investigacions altament especialitzades, i per crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació.
 • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa. Perfil professional, amb capacitat per planificar i dur a terme actuacions psicoeducativas amb un alt grau d'especialització, en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per intervenir en persones al llarg del cicle vital.
 • Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha avaluat favorablement, amb data 25 de juliol de 2019, el reconeixement per equivalència de l’especialitat del MIPE Orientació psicoeducativa en educació secundària al títol de màster que habilita per a l’exercici de la professió de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes en l’especialitat d’Orientació Educativa.

El Màster en Psicologia de l'Educació permet desenvolupar competències pels següents àmbits d’exercici professional:

Àmbits formals d’intervenció educativa

 • Orientació en centres d’educació secundària (pels que ha cursat l’especialitat d'Orientació psicoeducativa en educació secundària)
 • Docència universitària i recerca (pels que ha cursat l’especialitat d'Investigació Psicoeducativa)
 • Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)
 • Equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (LICS)
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAP)
 • Departaments d'orientació psicopedagògica dels centres educatius
 • Gabinets psicopedagògics
 • Serveis d'orientació universitària.

Àmbits socials d’intervenció educativa

 • Programes socioeducatius per a la inclusió (integració social, immigració, benestar social, dependència, dinamització cumunitària...)
 • Centres residencials i d'acció educativa (CRAE)
 • Centres d'atenció a persones amb discapacitat
 • Centres Especials de Treball i Serveis d’Integració Laboral
 • Centres Oberts. Centres i programes educatius en el lleure
 • Serveis públics d’orientació (laboral, joventut, promoció econòmica...)

Àmbits d’assessorament, consultoria i disseny educatiu

 • Gabinets d’análisi i consultories de formació
 • Fundacions amb programes educatius, culturals i socials
 • Programes educatius en museus, exposicions i zoològics
 • Editorials

 

Universitat coordinadora:

Universitat de Barcelona

Universitats participants

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Ramon Llull
 

Informació addicional

http://www.psyed.edu.es/mipe/ca/

Qualitat

Més informació