Māster Oficial - Psicologia de l'Educaciķ - MIPE

Presentaciķ

Aquest màster ha obtingut la nova distinció International Master's Programme (IMP) atorgada per la Generalitat de Catalunya.

El Postgrau de Psicologia de l'Educació, format pel Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -MIPE- i el Doctorat Interuniversitari de Psicologia de l'Educació -DIPE-, és una iniciativa conjunta de quatre universitats de Catalunya -Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Ramon Llull- dirigida als estudiants i professionals interessats a adquirir una sòlida formació teòrica i pràctica en les aportacions del coneixement psicològic a la teoria i la pràctica educativa.

Els canvis socials, econòmics, culturals i tecnològics experimentats en el transcurs de les últimes dècades per totes les societats desenvolupades han fet aparèixer nous escenaris i contextos educatius, i amb ells nous espais i col·lectius en la investigació i la intervenció psicoeducativa. Així, cada vegada són més nombrosos els investigadors i professionals de la psicologia que investiguen i intervenen també en escenaris educatius aliens als tradicionals de la família i l'educació escolar i que treballen amb col·lectius que ja no són exclusivament els de nens i joves.

Informació addicional sobre el màster de Psicologia de l'Educació en relació amb el màster de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Sortides professionals

El màster Oficial Interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix dues especialitats associades a dos perfils formatius diferents:

 • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa. Perfil professional, amb capacitat per planificar i dur a terme actuacions psicoeducativas amb un alt grau d'especialització, en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per intervenir en persones al llarg del cicle vital.
 • Especialitat d'Investigació Psicoeducativa. Perfil investigador i acadèmic, amb capacitat per generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament investigacions altament especialitzades, i per crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació.

El Màster en Psicologia de l'Educació permet desenvolupar competències pels següents àmbits d’exercici professional:

Àmbits formals d’intervenció educativa
 • Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)
 • Equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (LICS)
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAP)
 • Departaments d'orientació psicopedagògica dels centres educatius
 • Gabinets psicopedagògics
 • Serveis d'orientació universitària.
Àmbits socials d’intervenció educativa
 • Programes socioeducatius per a la inclusió (integració social, immigració, benestar social, dependència, dinamització cumunitària...)
 • Centres residencials i d'acció educativa (CRAE)
 • Centres d'atenció a persones amb discapacitat
 • Centres Especials de Treball i Serveis d’Integració Laboral
 • Centres Oberts. Centres i programes educatius en el lleure
 • Serveis públics d’orientació (laboral, joventut, promoció econòmica...)
Àmbits d’assessorament, consultoria i disseny educatiu
 • Gabinets d’análisi i consultories de formació
 • Fundacions amb programes educatius, culturals i socials
 • Programes educatius en museus, exposicions i zoològics
 • Editorials

 

Interuniversitari

Centre: Facultat de Psicologia
https://www.uab.cat/psicologia/
Universitat coordinadora:Universitat de Barcelona
Altres universitats participants:

Universitat Autōnoma de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Ramon Llull
 

Web del māster http://www.psyed.edu.es/mipe/ca/