Personal UAB

Serveis Logístics i Administració (ASLiA)

Si hi ha ferits o afecta al vial, aviseu immediatament al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) si l’accident és dins del Campus o a Emergències (112) si és fora.

 • Feu sempre que sigui possible el “Comunicat amistós d’accidents”.
 • Si necessiteu assistència pel vehicle, truqueu al telèfon que a tal efecte té la companyia asseguradora i que apareix a la documentació de l’assegurança del vehicle.
 • Si teniu càmera de fotos, fer fotos de la situació dels vehicles accidentats.
 • Si hi ha discrepàncies, truqueu a l’autoritat competent.
 • Si hi ha testimonis, recolliu les dades de contacte.

Recomanem que el vehicle es porti al Parc Mòbil de la UAB, tot i que si ho considereu adient es pot portar a un altre taller.

NO TRAMETEU EL COMUNICAT D’ACCIDENT DIRECTAMENT A LA COMPANYIA ASSEGURADORA, ho heu de fer arribar a la Unitat d’Administració per tal que es pugui iniciar l’expedient i fer-ne el seguiment del mateix.

Si a més del comunicat d’accident teniu més documentació (comunicat de sinistre dels Mossos d’Esquadra, informes mèdics o d’assistència, fotografies...) també ens l’heu de fer arribar:

Què cal fer en cas que es produeixi una fuita d'aigua, una caiguda o pujada de tensió elèctrica, el trencament de vidres...?

El primer que hem de fer en cas de detectar un sinistre és garantir la seguretat de les persones, si és el cas, evacuant la zona i avisant, si escau, al Servei de Seguretat i Vigilància (extensió 2525).

Un cop assegurats els béns i les persones, procedirem a posar-nos en contacte amb el/la Cap de l’SLiPI, que ens ajudarà a fer els tràmits necessaris tant per l’arranjament de l’espai com per a la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud d’indemnització.

Per iniciar els tràmits amb la corredoria d’assegurances, la unitat d’administració necessita:

 • Factures d’arranjament dels espais (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost)
 • Factures de preexistència dels béns que s’han fet malbé
 • Factures de reposició dels béns (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost)
 • Fotografies de la zona afectada i dels béns
 • En cas que hagi intervingut el Servei de Seguretat i Vigilància, còpia de l’informe. En cas de no haver-hi informe de seguretat, s’ha de fer una explicació dels fets: data, hora, lloc, descripció dels fets i de les seves conseqüències...

S’ha de tenir en compte que hi ha un termini màxim de set dies des del moment en què tenim coneixement dels fets per tal de fer els tràmits d’inici d’expedient amb la companyia, per tant, és aconsellable posar-se en contacte amb la unitat d’administració al més aviat possible.

En el cas dels actes vandàlics és necessària la interposició de la denúncia i avisar immediatament al Servei de Seguretat i Vigilància. No estan coberts aquells que es produeixin per tumults o vagues.

Cal tenir en compte que els béns que no són propietat de la UAB no estan assegurats.

El primer que hem de fer en cas de detectar un robatori és avisar al Servei de Seguretat i Vigilància (extensió 2525) i garantir la seguretat de les persones, si és el cas, evacuant la zona.

Un cop assegurats els béns i les persones, procedirem a posar-nos en contacte amb el/la Cap de l’SLiPI, que ens ajudarà a fer els tràmits necessaris tant per l’arranjament de l’espai com per a la tramitació de la documentació necessària per a la sol·licitud d’indemnització.

Per iniciar els tràmits amb la corredoria d’assegurances, la unitat d’administració necessita:

 • Denúncia del robatori, que s’ha de fer davant dels Mossos d’Esquadra.
 • Còpia de l’informe del Servei de Seguretat i Vigilància.
 • Fotografies de la zona afectada, fent especial èmfasi en els elements que s’han hagut de trencar per entrar a la zona o aquells elements de seguretat que s’han forçat (per exemple, cables de seguretat dels ordinadors i/o trencament de panys o finestres). S’ha de tenir en compte que en cas de no haver forçat res, no és considera robatori, sinó furt, i en aquest cas no està cobert per l’assegurança.
 • Factures d’arranjament dels espais (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost).
 • Factures de preexistència dels béns que s’han fet malbé.
 • Factures de reposició dels béns (es pot iniciar l’expedient amb el pressupost).
 • Fotografies de la zona afectada i dels béns.

S’ha de tenir en compte que hi ha un termini màxim de set dies des del moment en què tenim coneixement dels fets per tal de fer els tràmits d’inici d’expedient amb la companyia, per tant, és aconsellable posar-se en contacte amb la unitat d’administració al més aviat possible:

Tots els vehicles han de tenir l’assegurança obligatòria. El departament/àrea o servei responsable del vehicle decideix la cobertura a contractar. Tot i així, es recomana:

Vehicles nous: assegurança a tot risc durant els dos primers anys

Vehicles de més de dos anys: Assegurança mínima:

 • Cobertura a tercers
 • Assistència en viatge
 • Accident del conductor/a
 • Llunes

No obstant això, el departament/àrea o servei responsable del vehicle pot sol·licitar assegurances amb major cobertura.

La gestió es realitza des de la unitat d’administració, des d’on es faran els tràmits oportuns per sol·licitar el pressupost de la nova assegurança i, si escau, la seva contractació.

En cas d’adquisició o baixa d’un vehicle, i atès que des de la mateixa unitat es gestionen aquests tràmits, ens encarregarem de fer les modificacions corresponents a l’assegurança.

Encara que no és obligatori, s’aconsella portar sempre en el vehicle la documentació corresponent a l’assegurança.

Consulta el catàleg d'equipaments habituals a http://serveis.uab.cat/equipaments/

La Unitat de Serveis a la Comunitat coordina i gestiona els serveis següents:

 • Bici-missatgeria
 • Correu Extern(1)
 • Correu Intern
 • Fonts d’Aigua
 • Missatgeria(1)
 • Mudances(1)
 • Reprografia.
 • Servei de Neteja(1)
 • Transports de Mercaderies(1)
 • Vending
 • Vestuari(1)

 (1) Trobareu més informació i formularis a l'enllaç.

Al campus de Bellaterra hi trobaràs deu punts de restauració amb serveis de bar, autoservei i/o restaurant i/o pizzeria. Estan gestionats per empreses de restauració social i supervisats pel servei de restauració de la UAB.

Trobareu tota la informació a la pàgina del servei de restauració de la UAB

Avantatges comercials

La UAB ha arribat a acords amb empreses i/o entitats per tal que els membres de la comunitat universitària gaudeixin d’avantatges comercials. Les ofertes s'adrecen als membres de la comunitat universitària i en molts casos s'estenen a altres beneficiaris, com a persones físiques.

En cas que no es compleixin les condicions estipulades als acords, us agrairíem que us poseu en contacte amb nosaltres al correu electrònic aslia.avantatges.comunitats@uab.cat

Consulta el llistat d'avantatges comercials aquí.

Lloguer d'espais de la UAB
 • Pots consultar les tarifes vigents en aquest document.
 • Pots consultar exemples de tipologies d'espais en aquest enllaç.
 • Si vols llogar un espai, pots posar-te en contacte enviant un correu a promocio.campus@uab.cat 

Distribució dels ingressos provinents de lloguers d'espais i de rodatges

En el cas de lloguers d’aules docents, informatitzades, laboratoris o platós:

50 % de l’import total de la factura (sense IVA) Pressupost general de la UAB En el cas que el lloguer provingui de Promoció del Campus (ASLiA), aquesta Unitat rebrà un 5% de l’import facturat
50 % de l’import total de la factura (sense IVA) Distribució al Centre/Servei  

La data d'aplicació d'aquesta distribució és vigent des de l'1 de gener de 2009.

Condicions generals:

 1. En el cas de rodatges d'espots publicitaris o de pel·lícules es farà la distribució anterior, sempre i quan es rodi a l'interior de l'edifici.
 2. Quan els espais emprats corresponguin a més d'un centre de la UAB, la distribució del 50% pel centre es farà proporcionalment a la superfície cedida per cadascuna d'elles.
 3. Les despeses de seguretat, neteja, suport, etc., que requereixin dedicació específica per als serveis que s'estan prestant, es facturaran addicionalment a l'entitat que ho demana i serviran únicament per a fer front a les despeses esmentades.
 4. Aquesta proposta és d'aplicació a tots els campus de la UAB.

Incidències amb les màquines de vending

Si teniu qualsevol incidència i voleu contactar directament amb el proveïdor ho podeu fer als següents telèfons/emails i posant-nos en còpia a vending.aslia@uab.cat per tal de què estem informats del tema.

IVSIBERICA

EASY Vending

Per qualsevol dubte sobre els proveïdors o les incidències contacteu amb nosaltres a vending.aslia@uab.cat