Vés al contingut principal

Logotip

Els signes que identifiquen la UAB i que componen la marca són l’acrònim, el text del logotip, la tipografia i el nou color verd corporatiu. Aquests elements s’utilitzen sempre de forma conjunta i indivisa com a identificador de la UAB, llevat dels casos en què, per raons d'espai, no es pugui incloure el text del logotip i hagi d'aparèixer sol l’acrònim, com ara en alguns avatars de les xarxes socials. Cal respectar-ne les normes d’aplicació i te’n pots descarregar diverses versions.

El logotip és la representació principal de la marca i expressa de manera clara i precisa el nom de la Universitat, emprant la tipografia Telegraf Bold per a la seva composició, amb les inicials de cada paraula en majúscules perquè la lectura sigui òptima i garantir la llegibilitat del logotip.

Logo UAB sobre paper