Vés al contingut principal

Color

Verd corporatiu

El color és un dels elements més importants de la marca UAB i un dels seus atributs diferencials principals respecte a la competència. La nova identitat creada el 2023 deixa d’utilitzar el color bronze i el verd es converteix en el nou color corporatiu de la UAB. El verd fa al·lusió al seu campus únic a Catalunya, un dels atributs tangibles més distintius de la institució. El color identifica directament la Universitat i és reconegut com el verd UAB.

El manual proporciona l’usuari les especificacions necessàries per gestionar correctament la marca en color, en sistemes de color Pantone®, CMYK i RGB. El color Pantone® està indicat principalment, per a la impressió de la marca en tinta plana. Les especificacions CMYK, per a la impressió en processos de quatre colors i les especificacions RGB, principalment per a aplicacions web, xarxes socials, presentacions de PowerPoint i Word i en digital en general.

El color verd té un aspecte diferent quan s’aplica a quatre colors o en tinta plana, de la pàgina a la pantalla i fins i tot de paper mat o brillant. S’han de tenir molt en compte aquestes especificacions per garantir la integritat de la marca en el moment de la seva reproducció, independentment del suport o del sistema d’impressió.

Color verd corporatiu de la UAB

Color corporatiu web

Per a garantir la llegibilitat dels textos i dels continguts del web i que aquests siguin accessibles per a qualsevol usuari, s’ha creat una versió del color verd corporatiu per a web. El color, optimitzat per a l’entorn digital, a més de preservar la imatge de la UAB sense desvirtuar-la, compleix amb els requeriments universals d’accessibilitat exigits per als llocs web d’Universitats Públiques.

Color verd corporatiu UAB per a la web

Colors secundaris

Per tal de combinar el color del logo amb d’altres colors, en qualsevol disseny (imprès sobre qualsevol suport o bé en format digital), s’ha creat una paleta de colors secundaris. Aquests colors secundaris no són per aplicar al logo: el logo ha de ser sempre verd (o negre, o blanc sobre verd o sobre negre). Aquests colors secundaris són pels elements del disseny que acompanyen el logo i s’inclouen en aquest manual únicament com a suggeriment: no és incorrecte combinar el logo de la UAB amb d’altres colors.

La creació d'una paleta de colors secundaris doten al dissenyador i al creador de continguts d'una major flexibilitat a l'hora de crear continguts i recursos gràfics. La gamma complementària proposada, igual que el color principal, són accessibles i estan optimitzats seguint les directrius d'accessibilitat de la normativa WAI (Web Accessibility Initiative), complint amb el nivell WAI-AA.

Colors corporatius secundaris de la marca UAB

Colors no acceptats

La nova identitat deixa d'utilitzar l'antic color bronze en qualsevol de les seves versions. El color verd s'implanta i es converteix en el nou i únic color identificador de la UAB. Fer ús del color de la marca antiga crearia confusió i distorsionaria la imatge de la Universitat. Per tant, cal evitar l’ús de l’antic color bronze no només al logo de la UAB, sinó també a qualsevol altre element present en un disseny de la UAB.

Colors no acceptats a la marca UAB

No alterar mai els colors del logotip

El logotip de la UAB s’ha de fer servir sempre en els colors que s’indiquen en aquest manual: preferentment en color verd, i alternativament en negre o en blanc sobre fons verd o fons negre. Totes aquestes versions normatives estan disponibles a l’apartat de versions i descàrregues del logotip. No es pot fer servir el logo de la UAB en d’altres colors.

Aquesta regla té l’excepció tècnica de quan es fa una impressió en una sola tinta. Excepcionalment, en aquest cas, el logo de la UAB es pot fer servir en la tinta única en que es faci la impressió.

Colors correctes del logotip UAB

Exemples d’aplicacions de color del logotip incorrectes:

Exemples d'aplicació incorrecta de colors al logotip UAB