Vés al contingut principal

Tipografia

Tipografia corporativa

La tipografia corporativa de la UAB és la Telegraf Bold. Això vol dir que tots els elements de text que componen el logotip, com les seves principals denominacions i acompanyaments, només es poden compondre amb la tipografia Telegraf Bold.

La tipografia Telegraf Bold substitueix l’antiga família Helvetica Neue. El seu format OpenType Format (OTF) és compatible amb tots els sistemes (PC i MAC).

La tipografia corporativa de la UAB és la Telegraf Bold.

Per mantenir la unitat visual de tota l’arquitectura de marca i, alhora, enriquir el ventall de possibilitats tipogràfiques i d’aplicació, es recomana utilitzar la família tipogràfica Telegraf en totes les seves variants.

Pel fet que la tipografia digital (Telegraf) és un programari i, com a tal, té una propietat intel·lectual subjecte a les lleis de dret d’autor, aquesta tipografia no és gratuïta. El seu creador, Pangram Pangram®, posseix el dret de distribució d’aquestes fonts i, per tant, cal obtenir una llicència per poder utilitzar-la.

Família tipogràfica Telegraf en totes les seves variants.

Tipografia complementària

En els casos en què no es disposi de la família tipogràfica Telegraf o que no sigui possible la seva aplicació (ex. formularis i documentació administrativa, presentacions multimèdia, publicacions, signatura de correu...), es recomana utilitzar com a tipografia alternativa l’antiga família corporativa Helvetica Neue o, com a segona opció i sobretot per a suports digitals, la família tipogràfica Arial, ja que en ambdós casos, les proporcions i el disseny de la tipografia són molt similars als de la família Telegraf. 

Si teniu qualsevol dubte o us cal fer una adaptació amb la tipografia Telegraf i no en teniu la llicència, dirigiu-vos a l'Àrea de Comunicació i de Promoció: a.comunicacio.promocio@uab.cat

Família tipogràfica Helvetica Neue.

Tipografia web

Per a garantir la llegibilitat dels textos de la web de la Universitat i que aquests  siguin accessibles per qualsevol tipus d'usuari, recomanem l'ús de la tipografia  Hubot Sans Bold per a titulars, destacats i botons i la font Mona Sans per als textos. La incorporació al web d'aquestes dues famílies tipogràfiques manté la identitat de  la marca en ser molt semblants a la Telegraf, la tipografia corporativa de la UAB.

Tipografia recomanada per a la web.