Pla Estratègic de la Facultat

Pla estratègic

Aquest document, elaborat i revisat pels responsables acadèmics i de qualitat del Centre, recull la proposta estratègica d’actuació de l’Equip de Deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació seguint les línies estratègiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Pla Estratègic 2019-2021 (Document PDF).

Pla Estratègic 2022-2024 (Document PDF).

 

 

Pla Anual d'Objectius de la FCC
Partint dels objectius i accions proposats en el Pla estratègic, aquest document reflecteix els principals objectius que es marca l’Equip de Deganat en les diferents àrees d’actuació, així com el grau d’assoliment d’aquelles accions ja iniciades.

Pla Anual d'Objectius de la FCC 2019-2020 (Document PDF).

Pla Anual d'Objectius de la FCC 2020-2021 (Document PDF)

Pla Anual d'Objectius de la FCC 2022-2023 (Document PDF)