Acreditacions de titulacions

Acreditacions de titulacions


L'acreditació és el procés que culmina el cicle de vida d'una titulació i que suposa, en cas de ser favorable, la renovació de l'autorització per continuar impartint la titulació.
 
És la comprovació que el pla d'estudis s'està duent a terme d'acord amb el projecte inicial verificat en el seu dia. Consisteix en l’avaluació de la qualitat d'una titulació segons els estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu (European Standards & Guidelines-ESG):

  • Qualitat del programa formatiu
  • Pertinença de la informació pública
  • Eficàcia del Sistema de Garantia de la Qualitat
  • Adequació del professorat
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge
  • Qualitat dels resultats
 
 
Any Titulacions Acreditades
2018
 Máster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat I Relacions Públiques
Favorablement
(.pdf)
2015  Grau en Comunicació Audiovisual Favorablement
(.pdf)
2015
                                              Grau en Periodisme 
Favorablement
(.pdf)
2015  Grau en Publicitat i Relacions Públiques Favorablement
(.pdf)
2015  Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat Excel·lència
(pdf)
2015
             Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura
Excel·lència
(.pdf)

Autoinforme acreditació dels Màster Universitari en Comunicació Audiovisual i Publicitat i del Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura (2020)