Verificació de titulacions

Graus verificats

Comunicació Audiovisual .pdf
Comunicació de les organitzacions .pdf
Comunicació Interactiva .pdf
Periodisme .pdf
Publicitat i Relacions Públiques .pdf


Màsters Verificats

Continguts de comunicació audiovisual i publicitat .pdf
Estudis del discurs: comunicació, societat i aprenentatge .pdf
Mitjans, comunicació i cultura .pdf
Periodisme i innovació en continguts digitals  .pdf
Planificació estratègica en publicitat i relacions públiques .pdf