Pla Estratègic de la Facultat

Pla estratègic de la Facultat

És el document que recull els principals elements estratègics en els que cal avançar en els propers anys a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Seguint les línies estratègiques d’actuació  recollides al pla estratègic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per l’horitzó 2030, i sent continuistes amb les propostes dels anteriors plans estratègics de la Facultat, el pla estratègic que guiarà l’acció de l’equip de Deganat, es basa en els 4 eixos estratègics següents: 

1. Qualitat docent 

2. Responsabilitat social 

3. Governança, participació i relació amb el Campus 

4. Internacionalització 

Pla estratègic de la Facultat 2024-2026

Pla estratègic de la Facultat 2022-2025

Pla estratègic de la Facultat 2016-2021

 

Pla Anual d'Objectius de la FCE

Partint dels objectius i accions proposades en el Pla estratègic, aquest document reflecteix els principals objectius que es marca l’Equip de Deganat en les diferents àrees d’actuació. Aquest Pla Anual d'Objectius es recull al Informe de Gestió de Qualitat de Centre (Veure Informes de Gestió de Qualitat de Centre).

Pla Anual d'Objectius de la FCE 2024

Pla Anual d'Objectius de la FCE 2023

Pla Anual d'Objectius de la FCE 2022

 

Grau d'assoliment dels Objectius del Pla Estratègic

Anualment, i després d’haver fet l'Informe de Seguiment de Centre i la revisió del SGIQ, es fa una valoració per cadascun dels àmbits del Pla Estratègic en relació a l’execució dels objectius anuals, que es recull al Informe de Gestió de Qualitat de Centre (Veure Informes de Gestió de Qualitat de Centre).

Grau assoliment dels objectius del pla estratègic 2023

Grau assoliment dels objectius del pla estratègic 2022