Grups de Recerca Consolidats de la Facultat de Ciències de l'Educació

Grups de Recerca Consolidats de la Facultat de Ciències de l'Educació

El professorat de la Facultat es constitueix en grups de recerca per dur a terme tasques d’investigació. Actualment els grups de recerca consolidats reconeguts per l’AQU són els següents:


2017- SGR 00476- Grup de Recerca Complex  

2017- SGR 00101- Grup d'Investigació en Pràctica Educativa i Activitat Matemàtica (GIPEAM) 

2017- SGR0 0774-Grup GREIP (Grup de Recerca i Interacció Plurilingues)

2017- SGR 1600- Grup GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)

2017- SGR 1728- Grup LLETRA (Educació Lingüística i Literària)                   
 
2017- SGR 01256- Grupo GRUMED (Grup de Recerca en Música, veu i Educació)  

2017-SGR 00318 -Grupo EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)

2017-SGR 00357- Grupo CIFO (Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional)

2017- SGR 00369- Grupo ERESV (Càtedra d'Educació i seguretat viària)

2017--SGR-00137- GREP-Grup de Recerca en Educació Psicomotriu 

2017-SGR-01399 - ACELEC- Activitat Científica Escolar, Llenguatge Eines i Comunicació

2017-SGR-00427- Laboratori Competència Matemàtica en Context (LABCOMeC) 

2017-SGR-0066 -  Infància i Adolescència en Risc Social (IARS)

2017-SGR-0366-  Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives (GIPE)