Grups de Recerca Consolidats de la Facultat de Ciències de l'Educació


                          
  2014 SGR 723- Educació Matemàtica i Context: Competència Matemàtica (EMiCCoM)

  2014 SGR 543- Grup de Recerca Complex
 
  2014 SGR 942- Tecnologia informàtica i recerca sobre educació científica (TIREC)
  
  2014 SGR 972- Grup d'Investigació en Pràctica Educativa i Activitat Matemàtica (GIPEAM)

  2014SGR1492- Llenguatge i Ensenyament de les Ciències (LIEC)
 
  2014SGR1492-Grup GRESC@ (Recerca en educació per la sostenibilitat, escola, i comunitat)

                       Grup GCEC (Gènere, Ciències i Ensenyament de les Ciències)

2017 SGR0 0774-Grup GREIP (Grup de Recerca i Interacció Plurilingues)

2017 SGR 1600-Grup GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)

 2017 SGR 1728-Grup LLETRA (Educació Lingüística i Literària)                     

2014SGR1276- Grupo GRUMED (Grupo de Investigación en Música y Educación)

2009SGR01349-Grupo IVE (Grupo de Investigación en Innovación Didáctica y Valores en la Educación Física y el Deporte)

2014SGR1662-Grupo GRDP (Grupo de Investigación de Desarrollo Psicomotor)

2017-SGR0357 -Grupo EDO (Equipo de Desarrollo Organizacional)
Grupo CCUC (Gestión del Cambio en las Organizaciones de Formación)
Grupo ERDISC (Grupo de Investigación en Diversidad e Inclusión en Sociedades Complejas)
Grupo EDURISC (Grupo de investigación en el Análisis de las políticas públicas vinculadas a la Gobernanza del Riesgo)

2017-SGR0357-Grupo CIFO (Colectivo de Investigación en Formación Ocupacional)

2009SGR01392-Grupo GRODE (Grupo de Investigación, Orientación y Desarrollo Educativo)

Grupo DIM (Didáctica, Innovación, Multimedia)

Grupo ERESV (Cátedra de educación y seguridad viària)

Grupo GROIS (Observatorio para la Inclusión Socioeducativa)

Fòrum IDEA (Investigació i Desenvolupament en l'Educació d'Adults)

Grupo GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives)

Grupo GAPEF (Grupo de Análisis de Políticas Educativas y de Formación)

Grup GRAE (Grup de Recerca en Antropologia de l'Educació)

Grup GOREAD (Grup d'Observació i Recerca Educativa en Atenció a la Diversitat)

Grup IARS (Infància i Adolescència en Risc Social)

Grup EFI (Grup de Recerca sobre Eficàcia de la Formació)