Tots els graus

Llistat de graus de la Facultat de Ciències de l'Educació amb el codi de preinscripció i el número de places
Grau Codi de preinscripció Places
Educació Infantil 21016 130
Educació Infantil + Educació Primària 21111 20
Educació Primària 21018 180
Educació Primària - Anglès 21102 75
Educació Social 21019 80
Pedagogia 21052 75