Presentació

Grau de Pedagogia

El grau en Pedagogia ofereix la formació teòrica, professionalitzadora i pràctica necessària per a l'anàlisi, la intervenció i l'avaluació de sistemes i processos educatius en l'organització i l'administració del sistema educatiu, en les pràctiques de les institucions formatives i en les diverses agències d'educació formal i no formal.

Els estudiants del grau en Pedagogia de la UAB presenten unes taxes d’inserció laboral del 90% i quan acaben els estudis estan perfectament capacitats per liderar i coordinar activitats educatives i formatives, produir materials i gestionar recursos a l’àmbit educatiu.

 

Aquest grau ofereix als alumnes la possibilitat de fer dues estades de pràctiques acadèmiques en centres diferents, una obligatòria i una optativa, de manera que l’alumne pot adquirir una gran experiència en el món laboral abans d’acabar el grau. 

Als últims anys, els estudis de Pedagogia s’han consolidat gràcies a la instauració del concepte Life Long Learning o aprenentatge al llar de la vida, que ha ampliat el camp d’estudi científic de la Pedagogia, així com el seu camp d’acció professional.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Pedagogia és el d'una persona que se sent atreta de manera personal, intel·lectual o social per l'educació i l'aprenentatge formal, no formal o informal en sentit ampli, per les transformacions educatives actuals i les desigualtats en educació, per la formació de professionals, pel funcionament de les institucions educatives, per la planificació, la gestió i l'assessorament de processos, plans i projectes educatius, per la creació de recursos pedagògics i per la innovació i la recerca educatives.

L'estudiant de Pedagogia és una persona responsable, observadora, intuïtiva, organitzada, analítica, metòdica i c  i   apaç de comunicar.

Es recomana tenir coneixements d'estadística i d'una llengua estrangera.

Sortides professionals

Els titulats en Pedagogia treballen en tots els contextos en què hi ha persones en formació, en activitats culturals, lúdiques, de desenvolupament, per compte propi o per compte aliè. Els pedagogs fan tasques com ara les següents:
  • Coordinar i dirigir equips, programes i serveis educatius.
  • Dissenyar, desenvolupar i avaluar plans de formació i programes educatius.
  • Impartir cursos i accions formatives.
  • Orientar, assessorar i acompanyar persones o grups.
  • Dissenyar i produir materials i recursos educatius.
  • Dinamitzar grups i comunitats.
  • Dur a terme estudis i recerques.

El grau en Pedagogia té un ventall enorme de sortides professionals i una inserció laboral en contextos molt diversos.
En l'àmbit de l'educació, es pot treballar en la formació i l'assessoria pedagògiques, en l'orientació personal, professional, acadèmica i/o familiar, en la coordinació d'escoles d'adults i aules hospitalàries, en l'assessoria de gabinets de diagnòstic especialitzats, en la formació de docents i en el disseny de materials i recursos educatius.

En l'àmbit social, les persones titulades poden treballar com a directors, tècnics i assessors pedagògics de centres, associacions, entitats o fundacions socioeducatives i culturals, com a directors i gestors de projectes i iniciatives de lleure o de desenvolupament humà sostenible, i com a mediadors socioeducatius i culturals. També poden treballar en l'àrea d'educació, de serveis socials, personals, culturals, d'ocupació, de promoció econòmica, de justícia, internacionals (tant en administracions públiques com en entitats privades) en l'establiment de polítiques d'educació, diversitat, equitat, etc.

Pel que fa a l'àmbit de l'empresa, poden treballar com a gestors, tècnics i formadors als departaments de recursos humans i gestió del coneixement, com a orientadors professionals i laborals, com a productors i assessors pedagògics en editorials, com a gestors de projectes culturals i patrimonials en centres cívics, museus, etc., com a dissenyadors de programes educatius amb mitjans tecnològics i de plataformes d'aprenentatge electrònic (e-learning), com a assessors pedagògics en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals i en institucions de recerca i de difusió del coneixement, i com a tècnic en processos d'innovació educativa i formativa.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Professorat

Consulta el llistat de professors

Pla d'acció tutorial

Pla acció tutorial

Avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves, treballs, etc.

Pots consultar la normativa i els criteris d'avaluació del centre aquí. 

Horaris

Podeu consultar els horaris i l'aulari del curs, així com informació important relacionada amb la vostra matrícula, a l'enllaç següent:


HORARIS I AULARI

Calendari Acadèmic

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències de l'Educació
https://www.uab.cat/ciencies-educacio/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21052
75 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català (85%) i castellà (15%).
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: 12-09-2018
Presencial.
Període lectiu: Anual.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: graduat/da en Pedagogia
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició