Grau en Pedagogia

Vols formar-te per liderar i coordinar activitats educatives i formatives, produir materials i gestionar recursos a l’àmbit educatiu de manera innovadora? Fes el grau en Pedagogia a la UAB

Informació general

Grau de Pedagogia

T’interessen els problemes educatius del segle XXI des d’una perspectiva d’anàlisi àmplia i des d’una òptica de planificació, de gestió i d’assessorament de processos, plans i programes educatius? Ets una persona responsable, organitzada i tens dots d’observació i intuïció? Tens capacitat de comunicació? Si és així i tens una bona formació en les àrees d’humanitats i ciències socials, vine a fer el grau en Pedagogia a la UAB.

Podràs formar-te de manera teòrica, professionalitzadora i pràctica per a l'anàlisi, la intervenció i l'avaluació de sistemes i processos educatius en l'organització i l'administració del sistema educatiu, en les pràctiques de les institucions formatives i en les agències d'educació formal i no formal. Participaràs en programes de pràctiques que s’organitzen com un vincle entre la docència a la Facultat i la inserció amb els diferents àmbits professionals. Podràs fer dues mencions: Orientació Educativa i Gestió de la Formació i Institucions Socioeducatives.

Si tens ganes de conèixer altres cultures, tens més de 40 universitats europees on anar d'Erasmus. També podràs gaudir d’altres programes de mobilitat i anar a la Universitat de Califòrnia, per exemple.

Sortides professionals

Els titulats en Pedagogia treballen en tots els contextos en què hi ha persones en formació, en activitats culturals, lúdiques, de desenvolupament, per compte propi o per compte aliè. Els pedagogs fan tasques com ara les següents:
  • Coordinar i dirigir equips, programes i serveis educatius.
  • Dissenyar, desenvolupar i avaluar plans de formació i programes educatius.
  • Impartir cursos i accions formatives.
  • Orientar, assessorar i acompanyar persones o grups.
  • Dissenyar i produir materials i recursos educatius.
  • Dinamitzar grups i comunitats.
  • Dur a terme estudis i recerques.

El grau en Pedagogia té un ventall enorme de sortides professionals i una inserció laboral en contextos molt diversos.
En l'àmbit de l'educació, es pot treballar en la formació i l'assessoria pedagògiques, en l'orientació personal, professional, acadèmica i/o familiar, en la coordinació d'escoles d'adults i aules hospitalàries, en l'assessoria de gabinets de diagnòstic especialitzats, en la formació de docents i en el disseny de materials i recursos educatius.

En l'àmbit social, les persones titulades poden treballar com a directors, tècnics i assessors pedagògics de centres, associacions, entitats o fundacions socioeducatives i culturals, com a directors i gestors de projectes i iniciatives de lleure o de desenvolupament humà sostenible, i com a mediadors socioeducatius i culturals. També poden treballar en l'àrea d'educació, de serveis socials, personals, culturals, d'ocupació, de promoció econòmica, de justícia, internacionals (tant en administracions públiques com en entitats privades) en l'establiment de polítiques d'educació, diversitat, equitat, etc.

Pel que fa a l'àmbit de l'empresa, poden treballar com a gestors, tècnics i formadors als departaments de recursos humans i gestió del coneixement, com a orientadors professionals i laborals, com a productors i assessors pedagògics en editorials, com a gestors de projectes culturals i patrimonials en centres cívics, museus, etc., com a dissenyadors de programes educatius amb mitjans tecnològics i de plataformes d'aprenentatge electrònic (e-learning), com a assessors pedagògics en mitjans de comunicació, museus i projectes culturals i en institucions de recerca i de difusió del coneixement, i com a tècnic en processos d'innovació educativa i formativa.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Pedagogia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació