Pla d'estudis Grau en Pedagogia

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 105047 - Aspectes biopsicològics de la persona

 106734 - Educació Digital i Socioemocional

 101644 - Educació i contextos educatius

 106733 - Habilitats Comunicatives en l'Àmbit Educatiu

 105046 - Psicologia Evolutiva i de l'Educació

 101634 - El procés d'ensenyament aprenentatge

 105045 - Mirem el Món: Projectes Transdisciplinaris

 101662 - Teories i història de l'educació

2n curs

 103520 - Antropologia i Filosofia de l'Educació

 101657 - Bases sociopolítiques de l'educació

 101653 - Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes

 101655 - Investigar en educació

 101642 - L'organització i els grups

3r curs

 103523 - Desenvolupament Organitzacional d'Institucions Educatives

 103524 - Direcció i Lideratge d'Institucions Educatives

 103528 - Economia i Planificació de l'Educació

 103527 - Educació Comparada

 103522 - Innovació Educativa

 103521 - Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions

 103525 - Orientació Escolar

 103526 - Orientació Professional

 103686 - Pràcticum I

4t curs

 103687 - Pràcticum II

 101628 - Treball de final de grau

Optatives

 101660 - Avaluació de centres i professors

 101636 - Educació en contextos de diversitat

 101646 - Educació i cooperació per al desenvolupament

 101661 - Educació per a la ciutadania

 101639 - Educació, sostenibilitat i consum

 101637 - Estratègies de mediació

 101659 - Estratègies didàctiques per a la formació de les persones adultes

 101635 - Gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions

 101643 - Supervisió i inspecció educativa

 101656 - Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC)