Accés Grau en Pedagogia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0,1)
 • Arts Escèniques (0,1)
 • Ciències Generals (0,2)
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.1)
 • Geografia (0.2)
 • Història de la Música i de la Dansa (0,1)
 • Literatura Dramàtica (0,1)
 • Llengua i Cultura Gregues (0,2)
 • Llengua i Cultura Llatines (0,2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquestes matèries el 2022 i 2023:

 • Cultura Audiovisual (0.1) 
 • Història de la Filosofia (0,2)
8,906
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
 
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

(*) Es convaliden fins a 30 crèdits de la titulació als estudiants que han accedit des dels CFGS d'Animació Sociocultural, d'Animació Sociocultural i Turística i d'Integració Social (veure pla d'estudis).

Codi de preinscripció

21052

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Pedagogia és el d'una persona que se sent atreta de manera personal, intel·lectual o social per l'educació i l'aprenentatge formal, no formal o informal en sentit ampli, per les transformacions educatives actuals i les desigualtats en educació, per la formació de professionals, pel funcionament de les institucions educatives, per la planificació, la gestió i l'assessorament de processos, plans i projectes educatius, per la creació de recursos pedagògics i per la innovació i la recerca educatives.

L'estudiant de Pedagogia és una persona responsable, observadora, intuïtiva, organitzada, analítica, metòdica i c  i   apaç de comunicar.

Es recomana tenir coneixements d'estadística i d'una llengua estrangera.

Formació complementària

Competències digitals per a la formació universitària (curs optatiu de 15 hores que s'imparteix al setembre)

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).