Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.1)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.1)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
8,273
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,000
Altres Acreditació professional + 40 anys
Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions

---
---

Codi de preinscripció

21052

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant de Pedagogia és el d'una persona que se sent atreta de manera personal, intel·lectual o social per l'educació i l'aprenentatge formal, no formal o informal en sentit ampli, per les transformacions educatives actuals i les desigualtats en educació, per la formació de professionals, pel funcionament de les institucions educatives, per la planificació, la gestió i l'assessorament de processos, plans i projectes educatius, per la creació de recursos pedagògics i per la innovació i la recerca educatives.

L'estudiant de Pedagogia és una persona responsable, observadora, intuïtiva, organitzada, analítica, metòdica i c  i   apaç de comunicar.

Es recomana tenir coneixements d'estadística i d'una llengua estrangera.

Taules d’adaptacions

Enllaça amb l'apartat del web referent a les adaptacions dels estudis.