CalendariAdaptacions

Adaptacions docents fins el 6 de desembre

El 28 d’octubre, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes han acordat que durant el mes de novembre es farà en format no presencial tota la docència que es pogués realitzar en aquest format i que es mantindran en format presencial les pràctiques i les avaluacions, aplicant les mesures de protecció previstes al Pla de contingència i protocol d’actuació de la UAB. S'ha decidit prorrogar aquestes mesures fins el 6 de desembre.

PartituraMusica

Informació i prova nivell per entrar a la menció de música

La prova de nivell tindrà lloc el dimarts 15 de desembre, a l'aula 61-62 (edifici G6)

Pels estudiants del torn de matí:

A les 13h - Breu informació sobre la menció

A les 13:15 - Prova de nivell orientativa (diagnòstica)

Pels estudiants del torn de tarda:

A les 15h - Breu informació sobre la menció

A les 15:15 - Prova de nivell orientativa (diagnòstica)

  •  

 

CursosDocencia

Formació pel professorat durant el mes de novembre

Formació pel Professorat durant el mes de novembre:

 

Agenda

Veure tota l'agenda

Avisos

Registre del títol dels Treballs de Final d’Estudi, de l’alumnat que heu demanat presentar-lo a la convocatòria extraordinària de febrer:

[16/10/2020 - 27/11/2020]

Termini de sol·licitud: 25 a 29-01-2021

En el cas del Graus trobareu la informació del procediment a seguir a l’apartat METODOLOGIA del TFG

En el cas dels Màsters oficials trobareu la informació del procediment a seguir del TFM

 

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis (de febrer)

[16/10/2020 - 18/12/2020]

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis (de febrer): Període de sol·licitud del 26 d'octubre al 4 de desembre de 2020Més informació

No oblidis mirar tots els avisos

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina