Gestió acadèmicaFacultat de Ciències de l'Educació
Edifici G5
Pl. del Coneixement, s/n
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfons: 93 581 26 83 / 93 581 26 86

Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.es


Horari d'atenció
     
Presencial:

 • Juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
 • Setembre i octubre: de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de dilluns a dijous 16 a 18 h.
 • De novembre a juny: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h. i de dilluns a dijous de 15,30 a 18,30 h.

Telefònic:
 • Juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
 • Setembre i octubre: de dilluns a divendres de 10 a 15h.
 • De novembre a juny: de dilluns a dijous de 9 a 19h. i divendres de 9 a 15 h.


Cita prèvia

Cal demanar cita prèvia per a qualsevol consulta o tràmit administratiu que vulgueu realitzar presencialment:
 
Períodes en els quals la Gestió Acadèmica romandrà tancada

Vacances
Pàsqua: del  15 al 22 d'abril de 2019.
Agost: de l'1 al 31 d'agost de 2019.
Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020.

Festes de caràcter nacional: 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), 1 de novembre (Tots Sants) i 6 de desembre (Dia de la Constitució).

Festes de caràcter local: 10 de juny (Pàsqua Granada) i el 24 de setembre (La Mercè).

Dies no hàbils: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre a partir de les 13h. el servei romandrà tancat.


La gestió acadèmica té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i alumnes.


Adreceu-vos a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents

 • Accés a la universitat (per preinscripció, per canvi d'estudis espanyols, per canvi d’estudis estrangers)Accés a la universitat (per preinscripció 
 • Reincorporació als estudis
 • Certificacions
 • Compulsa de documents que s'han de lliurar a la UAB o que han sigut expedits per la UAB
 • Reconeixements i transferències: reconeixement i transferència, reconeixement per experiència laboral, reconeixement acadèmic i reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior en crèdits del Grau
 • Convocatòria extraordinària de fi d'estudis (febrer)
 • Informació acadèmica relacionada amb normativa, plans d'estudis i gestió de l'expedient acadèmic de l'alumne
 • Instàncies
 • Matriculació (anul·lació de matrícula, ampliació de matrícula, canvis d'assignatures, canvis de grup, consultes automatrícula)
 • Programes d'intercanvis
 • Requisits formatius complementaris (Prova de conjunt)
 • Sol·licituds de trasllats d'expedients a altres universitats
 • Tramitació de títols
 • Revisions extraordinàries d'avaluació
 • Avaluació d'assignatures/mòduls en 3a matrícula amb tribunal
   

Informació sobre notes, horaris de classe i exàmens

Per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni exàmens. Tampoc s'informarà de les notes obtingudes en els exàmens; aquesta informació es podrà obtenir mitjançant certificats acadèmics personals i amb la consulta de l'expedient acadèmic (http://sia.uab.es).
 

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient d'un alumne, en cap cas no es podrà donar informació telefònica, tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Per aquesta mateixa raó, qualsevol informació d'aquest tipus només la podrà sol·licitar la persona interessada -prèvia presentació del DNI- o una persona autoritzada per aquesta, que ha de presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat.
 

TELÈFON  D'EMERGÈNCIA  (SEGURETAT CAMPUS)  93 581 2525