Gestió Acadèmica

El nostre servei té cura de les tasques relatives a les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.


Facultat de Ciències de l'Educació
Edifici G5
Pl. del Coneixement, s/n
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfons: 93 581 26 83 / 93 581 26 85

Adreça electrònica: ga.c.educacio@uab.es

 


La Gestió Acadèmica recomana l’ús del correu electrònic com a forma preferent de contacte amb el servei.

Molts tràmits es poden realitzar a distància. Consulta en aquest document com formalitzar els tràmits

 

Per ser atesos de manera presencial és necessari que reserveu cita prèvia.

Els tràmits pels quals haureu de venir presencialment al campus són els següents: perquè us lliurem el títol definitiu, perquè us lliurem el certificat acadèmic personal o el certificat substitutori del títol amb signatura manuscrita per al tràmit de legalització i per lliurar-nos documentació que no sigui possible enviar per correu electrònic (documentació mèdica o altres que us indicarem si no podem acceptar en línia).

 

Cita prèvia

Â

Consulta els terminis establerts per als tràmits administratius abans de reservar la cita: Calendari administratiu.


Si véns a realitzar un tràmit en nom d’una altra persona, és imprescindible portar el document d’autorització degudament omplert i signat per la persona interessada i per tu, a més d’una còpia compulsada del seu DNI/Passaport i una còpia del teu. Pots descarregar el document d’autorització


En cas de venir a recollir un títol oficial en nom d’una altra persona, caldrà aportar els corresponents poders notarials.


El sistema de Cita Prèvia no dóna cites amb més de 15 dies d’antelació.

Com demanar cita prèvia

 

Accés Cita Prèvia          QR cita prèvia

 

Horaris d'atenció

Presencial (sempre amb cita prèvia):

  • Juliol: dimarts i dijous de 9:30 a 13:30 h.
  • Setembre: dimarts i dijous de 9:30 a 13:30 h.
  • Octubre: de dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de dilluns a dijous 16 a 18 h.
  • De novembre a juny: de dilluns a divendres de 10 a 13:30 h. i de dilluns a dijous de 15,30 a 18,30 h.

Telefònic (quan no sigui possible garantir l’atenció telefònica, reforçarem l’atenció per correu electrònic que és el mitjà que recomanem com a forma preferent de contacte amb el nostre servei):
  • De l’1 al 17 de Juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h.
  • Del 21 al 30 de juliol: de dilluns a divendres de 9:30 a 17:30 h.
  • 31 de juliol: de 9:30 a 13:30 h.
  • Setembre: de dilluns a divendres de 9:30 a 19 h.
  • Octubre: de dilluns a divendres de 10 a 15h.
  • A partir de novembre: de dilluns a dijous de 9 a 19h. i divendres de 9 a 15 h.


Períodes en els quals la Gestió Acadèmica romandrà tancada

Vacances
Pàsqua: del  6 al 13 d'abril de 2020.
Agost: del 3 al 31 d'agost de 2020.
Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021.

Festes de caràcter nacional: Divendres 1 de maig (Festa del Treball), Dimecres 24 de juny (Sant Joan), Divendres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), Dilluns 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya), Dimarts 8 de desembre (La Immaculada Concepció).

Festes de caràcter local: Dilluns 1 de juny (Pàsqua Granada) i Dijous 24 de setembre (La Mercè).

Dies no hàbils: 30 d'abril, 23 de juny i 7 de desembre a partir de les 13:30h. el servei romandrà tancat.

 

Informació sobre notes, horaris de classe i exàmens

Per evitar informacions no ajustades, no s'informarà per telèfon dels horaris de classe ni exàmens. Tampoc no s'informarà de les notes obtingudes en els exàmens; aquesta informació es podrà obtenir mitjançant certificats acadèmics personals i amb la consulta de l'expedient acadèmic i dels horaris a http://sia.uab.es.
 

Nota important: atesa la confidencialitat de l'expedient d'un alumne, en cap cas no es podrà donar informació telefònica, tant pel que fa a les dades acadèmiques com a les personals. Per aquesta mateixa raó, qualsevol informació d'aquest tipus només la podrà sol·licitar la persona interessada -prèvia presentació del DNI- o una persona autoritzada per aquesta, que ha de presentar la fotocòpia del DNI de l'interessat. També per correu electrònic si la petició és fa a través del correu e-campus de l’estudiant adjuntant el DNI escanejat.

 

TELÈFON  D'EMERGÈNCIA  (SEGURETAT CAMPUS)  93 581 2525