Servei per a la Inclusió PIUNE

Coneix el PIUNE

El PIUNE ofereix suport a l’estudiantat amb Necessitats Educatives Específiques, treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys i companyes. Desenvolupa accions per facilitar tant el suport al progrés i a l’èxit acadèmic mitjançant l’acció tutorial com la inserció laboral de l’estudiantat, aprofitant les sinergies amb la comunitat universitària. Atén a estudiantat amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals.

Com accedir als seus serveis

FAQS Estudiantat

FAQS Professorat

Materials i Recursos

Responsables d’Inclusió