Formació artística amb reconeixement acadèmic

Formació artística amb reconeixement acadèmic

 
Des de Cultura en Viu volem que el campus de la UAB sigui també un espai de formació i creació artística. Per això, aquest és un dels objectius al qual es dediquen més recursos, i així fer possible les Aules de Teatre, Música i Dansa.

Les Aules són espais de formació i creació artística regular en què s'ofereix l'oportunitat d'iniciar-se o continuar amb la formació d'una disciplina artística. El nivell més alt de cada Aula s'anomena Grup Estable i en l'actualitat n'hi ha 4:
 
 
Els Grups Estables estan formats bàsicament per membres de la comunitat universitària, tan alumnat com professorat i personal d’administració i serveis, que treballen plegats sota les instruccions d’un professional amb reconeguda trajectòria artística i pedagògica. La dedicació que requereix formar part dels grups estables és alta, així com la seva recompensa formativa.

A part dels Grups Estables cada Aula ofereix cursos i tallers artístics d'inicació o nivell mig de teatre, dansa, música i escriptura. La proposta de tallers pel curs 2020-20210 és la següent:
 
Previst a partir d'octubre i novembre de 2020:
Interpretació teatral: de la sala d'assaig a escena
Iniciació a la interpretació teatral
Dansa contemporània (nivell mig)
Escriptura creativa ONLINE (avançat)
Teatre per a majors de 50 anys
 
Previst a partir de febrer de 2021:
Dansa contemporània (Iniciació)
Escriptura creativa

Previst a partir de març de 2021:

Iniciació a les danses urbanes
Iniciació a la interpretació teatral en anglès
Tècnica de veu
Transfeminismes, gènere i arts vives

Sense previsió: Viu la Cultura


 
Informació per a totes les inscripcions

L'avaluació i l'obtenció dels crèdits s'estableix en base a l'assistència al 80% de les sessions, la presentació de treballs que pugui sol·licitar el professor, i/o d'altres criteris que estableixi el responsable o professor de l'activitat.
 
Places limitades a tots els grups.
 
No es podran convalidar més de 6 crèdits ECTS de les activitats artístiques per grau acadèmic.
 
Totes les dates i horaris poden patir canvis d’última hora.

Un cop formalitzada la inscripció l'anul·lació del curs només comportarà devolució de l'import de la matrícula si no s'arriba el nombre mínim d'inscrits per dur-lo a terme, o si es produeix per causes imputables a Cultura en Viu - UAB. També es tindrà dret a la devolució si es justifica i documenta oficialment malaltia greu o accident.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb cultura.enviu@uab.cat