Cultura en Viu

Formació artística amb reconeixement acadèmic

Informació Curs 2022/23

 
Des de Cultura en Viu volem que el campus de la UAB sigui també un espai de formació i creació artística. Per això, aquest és un dels objectius al qual es dediquen més recursos, i així fer possible les Aules de Teatre, Música i Dansa.

Les Aules són espais de formació i creació artística regular en què s'ofereix l'oportunitat d'iniciar-se o continuar amb la formació d'una disciplina artística. El nivell més alt de cada Aula s'anomena Grup Estable,  estan formats bàsicament per membres de la comunitat universitària, tan alumnat com professorat i personal d’administració i serveis, que treballen plegats sota les instruccions d’un professional amb reconeguda trajectòria artística i pedagògica. La dedicació que requereix formar part dels grups estables és alta, així com la seva recompensa formativa. En l'actualitat n'hi ha 4:
 

A part dels Grups Estables, cada Aula ofereix cursos i tallers artístics d'inicació o nivell mig de teatre, dansa, música i escriptura. Les inscripcions pels cursos i tallers que s'inicien al segon semestre comença el proper 21 de febrer. La proposta és la següent:
 
Escriptura creativa AVANÇAT
Intensiu d'escriptura (al campus de Sabadell)
Iniciació a les danses urbanes
Tècnica de veu
Iniciació a la interpretació teatral en anglès
Teatre i emergència climàtica
Cor
Orquestra
 
 
La proposta anual que està en curs, i del primer semestre de tallers pel curs 2022-2023 ha estat la següent:
 
 
 
Informació per a totes les inscripcions

L'avaluació i l'obtenció dels crèdits s'estableix en base a l'assistència al 80% de les sessions, la presentació de treballs que pugui sol·licitar el professor, i/o d'altres criteris que estableixi el responsable o professor de l'activitat.
 
Places limitades a tots els grups.
 
No es podran convalidar més de 6 crèdits ECTS de les activitats artístiques per grau acadèmic.
 
Totes les dates i horaris poden patir canvis d’última hora.

Un cop formalitzada la inscripció l'anul·lació del curs només comportarà devolució de l'import de la matrícula si no s'arriba el nombre mínim d'inscrits per dur-lo a terme, o si es produeix per causes imputables a Cultura en Viu - UAB. També es tindrà dret a la devolució si es justifica i documenta oficialment malaltia greu o accident.
 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb cultura.enviu@uab.cat